Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemi Modelciliği II DIY326 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Türkiye tarihi ve gemileri, Osmanlı gemileri, Dünya tarihi ve gemileri hakkında bilgi vermek. Öğrencilere yelkenli gemileri yelken çeşitleri, gemi yapıları,, unsurlarını öğretmek,RC model çeşitlerini ve bunların modellerini yapmayı öğretmek
İçeriği Dünya tarihi ve gemiler, antik çağ, orta çağ ve makineli gemiler, Türkiye tarihi ve gemilerimiz, Osmanlıda denizcilik ve gemiler, Yelkenli gemilerde direkler, serenler ve donanım, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Babalar, demirler, loçalar, ırgatlar ve bocurgatlar, Gemici bağları, Yelken çeşitleri, yelkenler ve makaralar, Toplar ve silahlar, Filika ve mataforalar, İstralya ve çarmıklar, RC model çeşitleri, RC model elektrik ve elektroniği, Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Antik orta çağ makineli gemileri tanımlayabilir.
2 Osmanlı ve Türk gemilerini tanımlayabilir
3 Yelkenli gemileri, yelken çeşitlerini modelleyebilir.
4 Pervane modeli yapabilir
5 Gemici bağları yapabilir
6 Top ve silah modelleri yapabilir
7 Filika ve matafora yapabilir
8 RC model gemi yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze anlatım, uygulamalı öğretim, proje çalışması
Ölçme Yöntemleri Proje, 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünya tarihi ve gemiler Yok
2 Antik çağ, orta çağ ve makineli gemiler Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
3 Türkiye tarihi ve gemilerimiz Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
4 Osmanlıda denizcilik ve gemiler Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
5 Yelkenli gemilerde direkler, serenler ve donanım Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
6 Pervane çeşitleri ve ölçüleri Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
7 Babalar, demirler, loçalar, ırgatlar ve bocurgatlar Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
8 Gemici Bağları Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
9 Yelken çeşitleri, yelkenler ve makaralar Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
10 Toplar ve silahlar, Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
11 Filika ve mataforalar Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
12 İstralya ve çarmıklar Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
13 RC model çeşitleri, RC model elektrik ve elektroniği Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdır
14 Sergi ve yarışma kuralları Konu ile ilgili araştırma yapılmalıdırKaynaklar
Ders Notu Mehmet ÖZKASIM "Ahşap Türk Tekneleri ve Gemi Modelciliği"
Diğer Kaynaklar Gemi Modelciliği KılavuzuDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Proje 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Proje 1 20 20
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 96
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3