Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İleri Bilgisayar I DIY435 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Kelime İşlem, İleri Seviye, adaydan kelime işlem uygulamasını gelişmiş kelime işlem dokümanı çıktısı olarak sayılacak şekilde üretecek bir modelde kullanmasını bekler.Hesap Çizelgeleri, İleri Seviye, adaydan hesap çizelgesi uygulamasını gelişmiş hesap çizelgesi çıktısı olarak sayılacak şekilde üretecek bir modelde kullanmasını bekler.
İçeriği İleri seviye kelime işlem, ileri seviye hesap çizelgesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel yetenek seviyesinin üzerinde etkin işlem yapabilmeli, sayısal, metinsel ve grafik verileri düzenleyip geliştirebilmeli ve sorgu ve bağlantı verilerini sıralayabiliyor olmalıdır.
2 Aday, çizge ve grafikler üzerinde gelişmiş biçimlendirme ve sunum işlemleri yapabilmelidir
3 Öğrenci, mantıksal, istatistiksel ve matematiksel işlemlerle bağlantılı fonksiyonları ve uygun analiz ve denetim araçlarını kullanabiliyor, basit makroları çalıştırıp kaydedebiliyor olmalıdır.
4 Temel yetenek seviyesinin daha üzerinde etkin işlem yapabilmeli, tablolar, formlar ve grafikler dahil olmak üzere karmaşık tipografik, yerleşim sunumları çizip biçimlendirebilmelidir
5 Makrolar gibi araçları kullanabilmeli ve kelime işlem uygulaması içindeki daha gelişmiş posta birleştirme işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze eğitim, bilgisayarda uygulama
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metin düzenleme ve paragraf düzenleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Şablonlar,Ortaklaşa Düzenleme, ana belgelere giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 İçindekiler tablosu, bölümler, sütunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Referans gösterme, alan kodları, dipnotlar, sonnotlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Belgeye parola koyma, tablolar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Formlar, metin kutuları, şekiller Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Posta birleştirici,makrolar, yazdırma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Hesap tablolarında hücre düzenlemeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Sütunlarla çalışmak, çalışma sayfasını ve kitabını korumak
10 Veri filtreleme,sıralama, veri bağlama, şablonlarla çalışmak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Çizge ve grafikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 İşlevlerin kullanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Senaryolar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Makrolar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows Vista ve Office 2007, Hayrettin Üçüncü, Alfa Yayınları
Diğer Kaynaklar 1. Öğretim elemanının vereceği ders ve uygulama notları. 2. Adım Adım Office 2007,Kolektif, Arkadaş Yayınevi 3. Enine Boyuna Office 2007, John Pierce,Arkadaş YayıneviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 4 4
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 106
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,53
Dersin AKTS Kredisi 4