Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İleri Bilgisayar II DIY436 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı temel seviyeden daha etkili biçimde veritabanlarını işletmesini ve veritabanı uygulamasını daha güçlü hayata geçirme becerisini gerektirmektedir. Sunumun zaman planlaması ve dizaynı ile ilgili ilkeleri anlayabilmeli, sunum araç özelliklerini kullanımını, ileri düzeyde biçimlendirmeyi, yerleşim planı (layout) tekniklerini ve çoklu ortam (multimedia) etkilerini temel seviyeden daha etkin biçimde bilmelidir.
İçeriği Gelişmiş Veritabanı: tablolar, sorgular, formlar, raporlar tasarım, makro, veri aktarma bağlantı kurma İleri Sunum: sunum hazırlama, grafikler, şekiller ile çalışma, multimedya kullanma
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Veritabanını organize etme, aktarma, görüntüleme işlemlerini gelişkin veri yönetim becerileriyle kullanabilmelidir.
2 Basit makroları kaydetme, çalıştırma ve içeri/dışarı aktarma ve veri bağlama becerisine sahip olmalıdır.
3 Sunumda ,ileri seviye grafikler oluşturabilmeli, çizimleri ve görüntü araçlarını kullanabilmeli ve çizilmiş objeler ve görüntüler üzerinde değişiklikler yapabilmelidir.
4 Sunum uygulamasında makro oluşturabilmeli yada varolan makroları kullanabilmelidir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri yüzyüze anlatım, bilgisayarda uygulama
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav,1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veri tabanı alanlar, sütunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 lişkiler/Birleştirmeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Sorgu Tipleri, formülleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Form tasarımı:kontroller, altformlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Rapor tasarımı:hesaplamalar,sunum Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 makrolar: kayıt ve atama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 veriyi içe ve dışa bağlama, aktarma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Sunu tasarımında önemli noktalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Saydamlar:Düzenek ve kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 resim, görüntü, çizim nesneleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Çizelgeler, grafikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Çoklu ortam:ses-video, animasyon Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Sunumları yönetmek:özel gösteriler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Linkler makrolar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows Vista ve Office 2007, Hayrettin Üçüncü, Alfa Yayınları
Diğer Kaynaklar 1. Öğretim elemanının vereceği ders ve uygulama notları. 2. Adım Adım Office 2007,Kolektif, Arkadaş Yayınevi 3. Enine Boyuna Office 2007, John Pierce,Arkadaş YayıneviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 4 4
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 106
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,53
Dersin AKTS Kredisi 4