Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Kaynakları Yönetimi DIY320 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Deniz ve çevresinin korunması prosedürlerinin incelenmesi ve denizsel kaynakların sürdürebilir şekilde kullanılması.
İçeriği Özellikle Akdeniz havzasında deniz kirliği ve korunması ile ilgili mevcut sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ek protokolleri kapsamında yapılan ve yapılması tavsiye edilen uygulamaların işlenmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz ile ilgili çevre kirliliğini ve bunun kontrolünü açıklayabilir.
2 Kara kökenli kirleticiler ile gemi kaynaklı kirliliği tanımlayabilir.
3 Türkiyenin taraf olduğu düzenlemeler ve sözleşmeleri bilir
4 AEP/MEDPOL ve Karadeniz Havza İzleme çalışmalarını açıklayabilir
5 Türk Boğazları ve denizlerindeki çevresel riskleri açıklayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Vize ve 1 Final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz ile ilgili çevrede kirlilik kontrolü Yok
2 Deniz ile ilgili çevrede alıcı ortam ve deşarjlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Kara kökenli kirleticiler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Gemi kaynaklı kirlilik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Akdeniz ve Karadeniz?de deniz kirliliği Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Türkiyenin taraf olduğu düzenlemeler ve sözleşmeler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Türkiyenin taraf olduğu düzenlemeler ve sözleşmeler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 AEP/MEDPOL ve Karadeniz Havza İzleme çalışmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 AEP/MEDPOL ve Karadeniz Havza İzleme çalışmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Su kalitesi izleme programları (kirlilik parametreleri, izleme yöntemleri) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Türk Boğazlarında ve denizlerinde çevresel riskler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Devletin deniz ülkesi ile ilgili kavramlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Türk Boğazlarında ve denizlerinde çevresel riskler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Genel tekrar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Tchobanoglous G. and Schoeder E.D. (1985), Water Quality, İlkay Salihoğlu ders notları
Diğer Kaynaklar Kupchella C. And Hyland M. (1989), Environmental Science Metcalf & Eddy (1991), Wastewater Engineering Treatment Disposal ReuseDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arazi Çalışması 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3