Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Taşımacılığı Politikası DIY410 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Dünya denizciliğini Türk denizciliği ile karşılaştırmak. AB ve diğer büyük ekonomik birliklerin denizcilik alanında yaptığı yenilikleri öğrencilere yakından takip ettirmek. Denizciliğin sürdürülebilir kılınması için yapılacak çalışmaları belirlemek.
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Aktif katılım sağlanarak. Her hafta yeni bir konun araştırılması için öğrencilere ödev verilecek araştırılan konular sınıf ortamında tartışmaya açılacaktır. Ayrıca her öğrenciye bir ülke seçtirilip denizcilik alanında Türkiye ile kıyaslaması yaptırılıp dönem sonu ödevi olarak teslim alınacaktır.
Ölçme Yöntemleri Ölçme yöntemi %25 vize, %15 verilen ödevlere katılım, %10 dönem sonu ödevi %50 final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye'de ve Dünyada denizcilik.
2 Denizcilik ve Ekonomi
3 Deniz ticareti ve taşımacılık sistemleri
4 Deniz ticaretinde tahminleme ve planlama.
5 Ürünlerin akışı ve taşımacılık sistemleri.
6 Dünya'da denizcilik politikaları.
7 Avrupa'da denizcilik politikaları.
8 Sürdürülebilir denizcilik, balıkçılık, taşımacılık vb.
9 Okyanuslarla ilişkilerimizi yönetecek araçlar ve bunların uygulamaya sokulması.
10 Sürdürülebilir deniz taşımacılığı.
11 Sahil bölgeleri ve yaşam kalitesi.
12 Denizcilik idaresi.
13 Türk denizcilik mirasına sahip çıkmak için yapılması gerekenler.
14 Genel tekrar.Kaynaklar
Ders Notu Maritime Economics, 3rd Edition, Martin Stopford, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 978-0415-27557-6.
Diğer Kaynaklar Green Paper, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 23.11.2011, COM(2011) 818 final.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 25
Ödev 1 15
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 3 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 2 28
Sunum / Seminer 14 1 14
Proje 14 1 14
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4