Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Oyun Teorisi DIY438 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu ders stratejik ilişkilerin çıktıları etkilediği durumlarda; hangi sonuçların oluşabileceğini ve bu sonuçların oluşma sebeplerinin arkasındaki düşünce sistemini incelemektedir. Bu amaçla stratejik durumlar, statik ve dinamik olarak sınıflanrılıdıktan sonra, oyuncuların ulaşabildikleri bilgi yapısına göre tekrar kategorize edilerek incelenmektedir.
İçeriği Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Nash dengesi, Domine edilen stratejilerin elimine edilmesi gibi çözüm kavramlarına hakim olacak. Statik ve dinamik oyunların olası sonuçları hakkında çıkarım yapabilecek. Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin hareketlerini oyun teorisi kapsamında modelliyebilecek, ve sonuçlarını öngörebilecek. Müzayede teorisi ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaktır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatını, soru-cevap, tartışma, uygulama
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun Teorisine Giriş Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
2 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Nash Dengesi, Domine Edilen Stratejilerin Eliminasyonu Yöntemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Karışık Nash Dengesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Genel tekrar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Game Theory for Applied Economists, Robert Gibbons, Princeton University Press.
Diğer Kaynaklar H. Scott Bierman and Luis Fernandez (1998) Game Theory with Economic Applications, Addison Wesley Press: Second Addition, USAAvinash K. Dixit and Barry J. Nalebuff (2002), Stratejik Düşünme, Sabancı University Press: Istanbul (Turkish Translation by Nermin Arık),John S. McGee (1988), Industrial Organization, Prentice Hall Press, USARobert S. Pindyck and Daniel Rubinfeld (1992), Microeconomics, McMillan: Second Addition, New York, USA (Game Theory Chapters Only)Orhan Çoban (2003) Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Press, Istanbul, TurkeyDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4