Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Girişimcilik DIY440 8 2 + 2 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerileri öğrencilere kazandırılması.
İçeriği İş fikri oluşturma, iş kurma ve geliştirme konuları ele alınacaktır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersin anlatımı, örnek olay çözümlemeleri, makale okuma, araştırma, güncel haberlerin takibi. Proje sunumları.
Ölçme YöntemleriDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girimşimci kimdir? Girişim nedir?
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
3 İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce.
4 Fikri Mülkiyet Hakları, Marka, Patent, Telif.
5 İş Planı: Pazarlama Planı Hazırlanması
6 İş Planı: Üretim Planı Hazırlanması
7 İş Planı: Yönetim Planı Hazırlanması
8 İş Planı: Finans Planı Hazırlanması
9 İş Planı Yazımı
10 İş Planı Yazımı
11 İş Planı Yazımı
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje SunumlarıKaynaklar
Ders Notu İşletme Yöneticiliği, Prof. Dr. Tamer Koçel, Beta Yay., İstanbul, 2010 Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1567, 2004. , 2002 Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular Siyasal Kitapevi Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, 2004 KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.
Diğer Kaynaklar Kosgeb ve kalkınma ajanslarının girişimciliğe yönelik dökumanları.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4