Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Pazarlama Araştırması DIY322 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Pazarlama araştırması yönetimi ve planlaması bilgilerini vermek.
İçeriği Pazarlama araştırmasının pazarlama yönetimindeki rolü, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasında etik(ahlaki) konular, araştırma tasarımı, birincil ve ikincil veri kaynakları, veri toplama işlemi örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, verilerin analizi, raporlama, pazarlama araştırma uygulamaları, lojistik ve dağıtım araştırmaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemleri listeleyebilirler.
2 Pazarlama araştırmalarında kullanılan her bir yöntemin firma faaliyetleri üzerindeki etkisini tahmin edebilirler.
3 Firmanın amaçlarına en uygun pazarlama araştırmasına yönelik istatistiksel teknikleri kullanabilirler.
4 İstatistiksel teknikler aracılığıyla elde edilen sonuçların işletme amaçlarına uygunluğunu inceleyebilirler.
5 Kullanılan tekniklerden elde edilen sonuçlara göre işletme faaliyetlerini yeniden düzenleyebilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, örnek olay incelemesi, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınav, ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama araştırmasının tanımı ve içeriği Yok
2 Pazarlama araştırması sürecinin aşamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Keşifsel araştırmalar ve kalitatif çalışmalar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 İkincil veri toplama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Anketle veri toplama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Araştırma tasarımı ve hata kaynakları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Gözlemle veri toplama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Deneyle veri toplama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Ölçme ve ölçekleme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Anket tasarımı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Örnekleme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Frekans dağılımları ve hipotez testleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Önem derecesi ve istatistiksel güç Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Sayısal ve sayısal olmayan testler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Gegez,A,E. 2007; Pazarlama Araştırmaları,Bete Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul .
Diğer Kaynaklar Nakip, M. , 2008, Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli) , Seçkin Yayıncılık, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 6 6
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 94
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,13
Dersin AKTS Kredisi 3