Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnovasyon Yönetimi DIY328 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu dersin amacı, yenilik ve yenilik yapmanın önemini kavrama ve bundan hareketle örgütlerin nasıl değiştiğini ve bu değişim sürecinin yöneticiler tarafından nasıl yönetilip yönlendirildiğinin araştırılması ve incelenmesidir.
İçeriği Modern ekonomilerde “teknolojik yenilik”, sosyal refahın ve iktisadi gelişmenin temel itici gücü olmanın yanı sıra ülkelerin ve firmaların rekabetçiliğinin de en önemli belirleyicilerindendir. “Yenilik İktisadı” dersinde, teknolojik yeniliğin iktisadi gelişme açısından önemi; sanayi devriminden enformasyon-komünikasyon devrimine bilimle bağlantılı teknolojinin gelişimi; yeniliğin mikro ekonomik analizi ve firma teorisi (yenilik ve firma büyüklüğü, yenilik ve firma stratejileri); yeniliğin makro ekonomik analizi (ulusal yenilik sistemleri, teknoloji, iktisadi büyüme ilişkisi, teknolojik gelişme ve yayılması) yenilik ve kamu politikaları (teknolojik gelişme ve yenilik sürecine yönelik devlet müdahalelerini gerektiren unsurlar, bilim, teknoloji ve yenilik için kamu politikaları, çeşitli ülke deneyimleri) konularında öğrencilere bilgiler aktarılacaktır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yenilik ve değişimin önemini anlayabilme ve değişimin bilincinde olabilme
2 Yenilik ve değişimin dışşal ve içsel nedenlerini anlama ve çözümleyebime
3 Yenilik ve değişimin stratejik boyutlarını kavrama
4 Yenilik ve değişim sürecini tanımlayıp yönetebilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze anlatım, Soru cevap, Örnek olay inceleme, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınav, ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yenilik ve Değişimin tanım ve önemi Yok
2 Yenilik ve Değişimin dışşal nedenleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Yenilik ve Değişimin içsel nedenleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Yenilik ve Değişimin stratejik türleri : ürünlerde ve hizmetlerde Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Yenilik ve Değişimin stratejik türleri : strateji ve yapıda Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Yenilik ve Değişimin stratejik türleri : insan ve kültürde değişim Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Yenilik ve Değişimin stratejik türleri : teknolojide değişim Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Değişim süreci ve başarılı değişimin unsurları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Değişim liderliği Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Değişim engelleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Kültürel değişim aracı olarak örgüt geliştirme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 İnovasyon finansmanı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Ulusal inovasyon sistemleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Uygulama teknikleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Daft, R.L.. (1998) Organization Theory and Design, South-Western College Publishing Singh, M., Waddell, D. (2004) E-business innovation and change management Koçel, Tamer (2005) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Tina Seelig, İnovasyon - Girişimcilik Üzerine Yaratıcı Çalışmalar, Kuraldışı Yayınevi Koçel, Tamer (2005) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. Dinçer, Ö. (1994) Örgüt Geliştirme: teori, uygulama, ve teknikeri Aktan, Coşkun Can (2003) Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık,İstanbul Durna, U. (2002) Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınları, İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 8 8
Arasınavlar 1 4 4
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3