Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnternet Ortamında Pazarlama DIY412 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı, internet ortamında pazarlama kavram ve yöntemlerinin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar yardımıyla öğrencilere aktarımıdır
İçeriği Bu dersin amacı, internet ortamında pazarlama kavram ve yöntemlerinin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar yardımıyla öğrencilere aktarımıdır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İnternet ortamında pazarlama konusunda bilgilere ve pazarlama sürecinde kullanılan yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım ve uygulama
Ölçme Yöntemleri Sınav ve ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Bilgiler Ve Kavramlar
2 İnternet ekonomisinin özellikleri
3 İnternetin şekillendirdiği yeni müşteri dünyası
4 Web sitesi aracılığıyla pazarlama
5 Arama motorları aracılığıyla pazarlama
6 E-posta aracılığıyla pazarlama
7 Sosyal medya aracılığıyla pazarlama
8 İnternette güvenlik
9 İzinli pazarlama
10 Bulaşıcı pazarlama
11 E-rekabet, E-alıcı
12 E-ürün, E-Fiyat
13 E-dağıtım
14 E-TutundurmaKaynaklar
Ders Notu AKSOY,Ramazan, “İnternet Ortamında Pazarlama” Seçkin, Ankara, 2009. BALOĞLU, Arzu, “İnternet ve Pazarlama “ Ekin, Bursa, 2008.
Diğer Kaynaklar BUDAK; Betül, “E-Ticaret”, Etap Yayınevi, İstanbul, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4