Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Satış Yönetimi DIY414 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Günümüz modern ekonomi sisteminin ve serbest piyasa şartlarının vazgeçilmez bir unsuru olan satış yönetimi ve kişisel satışın işleyişi ve uygulama detaylarının öğrencilere aktarılmasıdır.
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrencilere satış yönetimi faaliyetlerinin öğretilmesi ve faaliyetlere ilişkin uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım ve uygulama
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Satış Yönetimine Giriş
2 Satış Süreci ve Aşamaları
3 Bölge ve Zaman Yönetimi
4 Satış Bütçesi
5 Satış Gücünün Organizasyonu
6 Satışçıların Tedariki ve Seçimi
7 Satışçı Eğitimi
8 Satış Yönetiminde Liderlik
9 Satışçı Motivasyonu
10 Ücretlendirme
11 Satışçı Performans Değerlemesi
12 Satışta Etik Konular
13 E-Satış ve Satış Otomasyonu
14 Uluslararası Satış YönetimiKaynaklar
Ders Notu Satış Yönetimi, Prof. Dr. Serap ÇABUK (2003), Nobel Kitabevi, Adana.
Diğer Kaynaklar Capital, Power, İnfomag, Pazarlama Dünyası, Marketing Türkiye, vb. güncel yayınlarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödev 1 5 5
Proje 1 5 5
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 110
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,67
Dersin AKTS Kredisi 4