Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Stratejik Yönetimde Güncel Konular DIY418 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilerimize yönetimde güncel konular hakkında genel bilgiler vermektir.
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yönetişim kavramını açıklama
2 Etik ve sosyal sorumluluk kavramlarının işletmelerdeki önemini ifade etme
3 İş dünyasında etkin iletişimin faydalarını açıklama
4 Toplam kalite yönetiminin tanımlama, teorik arka planını açıklama
5 ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin aşamalarının listeleme ve özelliklerini açıklama

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım ve uygulama
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders Hakkında Genel Bilgi
2 Yönetişim
3 Etik ve Sosyal Sorumluluk
4 İş Dünyasında İletişim
5 Toplam Kalite Yönetimi
6 Toplam Kalite Yönetimi
7 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
8 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
9 Türkiye’de Holdingler
10 Türkiye’de Holdingler
11 Türkiye’de Girişimci Sınıfın Gelişimi
12 Hizmet İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
13 Açık Defter Yönetimi
14 Açık Defter YönetimiKaynaklar
Ders Notu Dersin öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları ve konulara ilişkin güncel makaleler
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 6 6
Sunum / Seminer 1 6 6
Proje 1 6 6
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 106
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,53
Dersin AKTS Kredisi 4