Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Halkla İlişkiler ve İletişim DIY441 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Halkla ilişkiler kampanyalarına ilişkin kuramsal bilgileri halkla ilişkiler sürecinin durum analizi (swot, pest, pert, ….), amaçların saptanması, hedef kitlelerin belirlenmesi, medya ve tekniklerin tespit edilmesi, bütçeleme ve değerlendirme aşamaları ile pratik alana taşıyabilme
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yaratıcı bir sosyal mesaj yöneticisi olmak
2 Toplumsal moderatör olmak için yaratıcı yetenekler kazanmak
3 Halkla ilişkiler stratejileri için özgür fikirler geliştirme
4 Halkla ilişkilerde basılı materyallerin üretim sürecini anlamdırabilme
5 Yazılı ve fikirsel üretim konusunda kişisel yetenekleri geliştirme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla ilişkiler kampanyaları, etkinlikleri, stratejileri ve uygulamaları için fikir geliştirilmesi
2 Halkla ilişkilerde fikirsel üretim sürecinin aşamaları
3 Halkla ilişkiler kampanyalarında ve etkinliklerinde “ yaratıcı etkin bir halkla ilişkiler düşüncesi” geliştirme
4 Üretim süreci açısında beyin fırtınası uygulaması
5 Halkla İlişkiler üretim sürecinde toplumsal mesaj üretimi
6 Toplumsal mesaj üretiminin yaratıcı boyutu
7 Halkla İlişkilerde yaratıcı üretim modelleri
8 Toplumsal kürsü olarak halkla ilişkilerde üretim süreci
9 Toplumsal moderatör olarak halkla ilişkiler uzmanı
10 Kurumsal yayınlarda içerik planlaması ve iletişim moderatörlüğü
11 Yeni iletişim teknolojileri ve medya ortamlarının tasarım boyutuyla değerlendirilmesi
12 Halkla ilişkiler editörlüğü uygulamaları
13 Toplumsal ikna boyutuyla yazılı üretim
14 Üretim süreci uygulamalarıKaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 5 15
Sunum / Seminer 1 5 5
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 110
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,67
Dersin AKTS Kredisi 4