Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Proje Yönetimi DIY442 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilerimizin gerek yüksek öğrenimlerinde ve gerekse mezuniyet sonrası atılacakları iş yaşamlarında karşılaşacakları proje, yatırım ve bunlara yönelik planlama, hazırlık, finansman, yönetim, değerleme ve teşvik konularındaki bilgilenme merakları ile sorunları çözüme ulaştırmada yardımcı olmak ve onların başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak.
İçeriği Yatırım Ve Proje Tanımları, Projelerin Sınıflandırılması, Projelerin Planlanması, Projelerin Planlama Ve Kontrol Teknikleri, Yapılabilirlik Çalışması, Projelerin Yönetimi, Projelerin Yönetiminde Uygulanan Yaklaşımlar, Proje Termin Planlaması, Projelerin Finansmanı, Projelerinin Değerlendirilmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Proje, yatırım yönetimi ve değerlendirilmesi alanında kullanılmakta olan sistem ve stratejileri tanımlayabilirler.
2 Proje ön araştırması, planlaması ve programlaması tasarlayabilirler.
3 Alternatif projeler arasında, amaçlara en uygun projeyi seçebilme yeteneği kazanabilirler.
4 Projenin plan ve uygulaması arasındaki sapmaları / farklılıkları belirleyebilirler.
5 Uygulanan plan, program, sistem ve stratejilerden elde edilen sonuçlara göre planları revize etme yeteneği kazanabilirler.
6 Fizibilite çalışması hazırlama yeteneği kazanabilirler.
7 Proje değerlendirmede paranın zaman değerini dikkate alan ve almayan yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilirler.
8 Projelerin ekonomik, teknik ve finansal analizlerini yapabilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Ödev, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje Tanımı, Proje / Yatırım Karşılaştırması, Uluslararası Yatırımlar
2 Projelerin Özellikleri, Projelerin ve Yatırımların ve Planlanması
3 Projeleri Planlama Hiyerarşisi, Planlamanın Önemi, Planlama Aşamaları, Planlamanın Çeşitleri
4 Projeleri Planlama ve Kontrol Teknikleri
5 Projelerin Planlanması, Uzun Ömürlü Aktifler ve Proje Bütçeleri
6 Net Bugünkü Değer
7 Proje Düşüncesinin Ortaya Çıkışı, Ön Araştırmalar, Proje Üretme ve Geliştirme
8 Projelerin Finansmanı, Finansmanda Alternatif Yaklaşımlar, Proje Yönetiminde Modern Yaklaşımlar
9 Uluslararası Projeler, Konsorsiyumlar
10 Projelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
11 Enflasyonist Ortamlarda Proje Değerleme
12 Enflasyonun Nispi Fiyatları Değiştirmesi Durumu
13 Proje Analizi
14 (Çeviri Bekleniyor) Critical Path Method (Çeviri Bekleniyor)Kaynaklar
Ders Notu Emiroğlu Akif, 2010, Ticari Açıdan Yatırım Projeleri, Planlanması, Hazırlanması, Finansmanı, Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Teşviki, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa
Diğer Kaynaklar Barutçugil, İ. Proje Yönetimi, Kariyer Yayıcılık, 2008 Gray, C.F., Larson, E.W. Project Management: The Managerial Process, McGraw-Hill, 4e, 2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 10 10
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 10 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 134
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,47
Dersin AKTS Kredisi 4