Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Örgütsel Davranış ve Psikoloji DIY444 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer bilimler içindeki yeri, Davranış bilimlerinin temel kavramları; Kültür, kültürlerarası farklılaşma ve yönetim; Ahlak psikolojisi, insancıl ahlak ve insanın doğası; Sosyal etki ve uyma; Algılama ve Öğrenme; Tutumlar ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar; İletişim: Tutum Değiştirme Süreci; Sosyal algı (Sosyal biliş); Kişilik ve Benlik; Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları; Davranış bozuklukları; Çatışma; Motivasyon; Liderlik, Otorite ve Güç konularında kavramsal bilgiler vermektir.
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Davranış bilimlerinin temel kavramlarını açıklama
2 Kültür, kültürlerarası farklılaşmayı ifade etme
3 Sosyal etki ve uyma davranışları göstermenin nedenlerini belirtme
4 Algılama ve Öğrenme sürecini açıklama

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze görüşme
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer bilimler içindeki yeri, Davranış bilimlerinin temel kavramları
2 Kültür, kültürlerarası farklılaşma ve yönetim
3 Ahlak psikolojisi, insancıl ahlak ve insanın doğası
4 Sosyal etki ve uyma
5 Algılama ve Öğrenme
6 Tutumlar ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
7 İletişim: Tutum Değiştirme Süreci
8 Sosyal algı (Sosyal biliş)
9 Kişilik ve Benlik
10 Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları
11 Davranış bozuklukları
12 Çatışma, Motivasyon
13 Liderlik
14 Otorite ve GüçKaynaklar
Ders Notu Salih Güney (2008) Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödev 1 5 5
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 5 5
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 113
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,77
Dersin AKTS Kredisi 4