Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Matematik II (Müh.) MAT182 2 4 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. GÜLNİHAL MERAL
Dersi Verenler Doç.Dr. GÜLNİHAL MERAL, Doç.Dr. YUSUF KAYA, Yrd.Doç.Dr. YÜKSEL SOYKAN, Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA YILDIZ, Yrd.Doç.Dr. SEDAT ÇEVİKEL, Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA USTAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. MELİH GÖCEN
Amacı Belirli integral ve belirsiz integral kavramlarını tanıtmak, temel integral alma formülleri ve yöntemlerini göstermek, integral tekniklerini, fen bilimleri ve mühendislik alanlarına uygulamak, dizi, seri kavramlarını ve yakınsaklıklarını incelemek, parametrik eğriler ve kutupsal koordinatları tanıtmak.
İçeriği Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi,,Diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Belirli integral ve belirsiz integral kavramlarını tanır.
2 Temel integral alma formülleri ve yöntemlerini bilir.
3 Bildiği integral tekniklerini fen bilimleri ve mühendislik alanlarına uygulayabilir.
4 Dizi seri kavramlarını bilir ve yakınsaklıklarını inceleyebilir.
5 Kutupsal kooordinatları bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, alıştırma ve uygulama, problem çözme
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, kısa sınav, yarıyıl sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sonlu Toplamlarla tahminde bulunmak, Sonlu toplamların limitleri, Belirli İntegral Yok.
2 Analizin Temel Teoremi, Belirsiz integraller ve dönüşüm kuralı Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
3 Değişken dönüşümü, Eğriler Arasındaki Alan Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
4 Eğriler Arasındaki Alan Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
5 Belirli integralin uygulamaları (Hacim, Yüzey Alanı) Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
6 Belirli integralin uygulamaları (Yay uzunluğu, ağırlık merkezi, iş) Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
7 Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritmalar, Üstel Fonksiyon Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
8 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, türev ve integralleri Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve konularla ilgili örnekler çözmelidir.
10 İntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Kısmi Kesirlerle İntegrasyon, Trigonometrik integraller Arasınavda sorulan soruları tekrar çözmeli ve varsa hatalarını belirlemeye çalışmalıdır. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Trigonometrik Dönüşümler, Genelleştirilmiş integraller Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
12 Diziler, Seriler Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
13 Seriler için yakınsaklık testleri, kuvvet serileri Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
14 Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Thomas GB. Jr. , Weir M. D., Hass J., Calculus 1, (Çeviri: Recep Korkmaz, English edition published by Addison Wesley, 2005) , Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2009.
Diğer Kaynaklar 1. Stewart J., Calculus (Diferensiyel ve İntegral hesap), TÜBA, Ankara, 2007. 2. Balcı, M. Genel Matematik, Balcı Yayınları, Ankara, 2008. 3. Kadıoğlu, E, Kamali, M., Genel Matematik, Erzurum, 2005. 4. Adams R. A., Calculus: a complete course, Addison Wesley Longman, Toronto,2003.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 167
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,57
Dersin AKTS Kredisi 6