Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Analitik Geometri I MTK231 3 2 + 1 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İSMET GÖLGELEYEN
Dersi Verenler
Amacı Analitik Geometri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bu dersin konularının başta geometri dersleri olmak üzere Lisans ve Yüksek Lisansta karşılaşacağı diğer derslerde de kullanılmasını sağlamak. Analitik olarak düşünmesini sağlayarak karşılaşacağı problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğinin kavratmak.
İçeriği Analitik düzlem,Düzlemde vektörler,Düzlemde doğrular, Doğru denklemi,Geometrik yer (grafik), Çember, Konik parçaları, Parabol, Elips, Hiperbol.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Analitik düzlemi tanımlar.
2 Düzlemde vektörler hakkında detaylı bilgileri kullanır.
3 Düzlemde vektörlerin toplanması, çıkarılması, bir vektörün bir sayı ile çarpılması işlemlerini yapar.
4 Düzlemde doğru denklemini yazar ve doğrularla ilgili problemleri çözer.
5 Geometrik yer kavramını bilir.
6 Konik tanımını yapar ve konikleri sınıflandırır.
7 Çember, elips, hiperbol ve parabolün parametrik ve standart denklemlerini sorgular.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru Çözme, Grup çalışması.
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Ders içi etkinlik, Genel Sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Düzlemde dik koordinat sistemi. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
2 Düzlemde vektörler, vektörler üzerinde işlemler, paralel ve dik vektörler. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
3 Vektörlerin skaler çarpımı, lineer bağımsızlık ve taban. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
4 Düzlemde doğrular, doğru denklemleri, paralel ve dik doğrular, bir noktanın bir doğru üzerindeki dik izdüşümü. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
5 Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, iki doğrunun oluşturduğu açıların açıortayları, iki doğrunun oluşturduğu açının ölçüsü. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
6 Doğru demeti, bir doğrunun bir doğruya göre simetriği. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
7 Ara sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.
8 Düzlemde eğriler, kutupsal koordinatlar, eğrilerin parametrik denklemleri. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
9 Kutupsal denklemi verilen eğrilerin çizimi ve kesim noktaları. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
10 Eğrilerin parametrik denklemleri. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
11 Konik eğrilerinin genel tanımı, çemberin analitik incelenmesi, çemberin teğeti, bir noktanın çembere göre kuvveti. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
12 Elipsin analitik incelenmesi, elipsin denklemi, teğeti, çemberleri, kiriş ve çapları, parametrik denklemi, doğrultmanı. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
13 Hiperbol, hiperbolün denklemi, teğeti, dış merkezliği ve doğrultmanları, parametrik denklemi. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
14 Parabol, parabolün denklemi, teğet ve normalinin denklemi, koniklerin kutupsal denklemi. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
15 Genel sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.Kaynaklar
Ders Notu Mustafa Balcı, Analitik Geometri, Balcı yayınları, 2011.
Diğer Kaynaklar 1. Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane, Cambridge University Press, 1960, ISBN 07-034575-9. 2. Kindle, J.H., “Analytic Geometry”, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN 07-034575-9. 3. Morrill, W.K., “Analytic Geometry”, International Textbook Company, Third Printing, 1965. 4. Arif Sabuncuoğlu, “Analitik Geometri”, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 5. Arif Sabuncuoğlu, “Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları”, Nobel Yayın Dağıtım, 2007.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 2 40
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 2 4 8
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 17 17
Toplam İş Yükü (saat) 131
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,37
Dersin AKTS Kredisi 4