Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Analitik Geometri II MTK232 4 2 + 1 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İSMET GÖLGELEYEN
Dersi Verenler
Amacı Analitik Geometri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bu dersin konularının başta geometri dersleri olmak üzere Lisans ve Yüksek Lisansta karşılaşacağı diğer derslerde de kullanılmasını sağlamak. Analitik olarak düşünmesini sağlayarak karşılaşacağı problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğinin kavratmak.
İçeriği Düzlemde koordinat dönüşümleri,Eksenlerin ötelenmesi, Eksenlerin döndürülmesi, Genel ikinci derece denklemler, Uzayda vektörler, Uzayda doğru ve düzlem denklemleri, Yüzeyler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Düzlemde ötelemeler ve dönmeleri ifade eder
2 Konikleri sınıflandırır ve genelleştirir.
3 Koniklerin teğetlerini hesaplar.
4 Uzayda bir vektörü ifade eder ve vektörler üzerinde işlemleri yapar.
5 Uzayda doğru ve düzlem denklemlerini ifade eder.
6 Küre, silindir ve konilerin denklemlerini ifade eder.
7 Dönel yüzeyler ve kuadrik yüzeyleri inceler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru Çözme, Grup çalışması.
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Ders içi etkinlik, Genel Sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Düzlemde koordinat dönüşümleri, noktaların ötelenmesi, eksenlerin ötelenmesi. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
2 Dönme fonksiyonu, eksenlerin döndürülmesi,afin dönüşümler. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
3 Genel ikinci derece denklemler. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
4 Koniklerin teğetleri, koniklerin merkezleri. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
5 Uzayda kartezyen koordinatlar, vektörler, vektörlerin vektörel ve karma çarpımı. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
6 Uzayda doğru denklemi, paralel ve dik doğrular, iki doğru arasındaki açı. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
7 Ara sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.
8 Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, iki doğrunun kesim noktaları, aykırı iki doğru arasındaki uzaklık. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
9 Düzlem denklemi, düzlemlerin birbirlerine göre durumları, bir doğrunun bir düzleme dik veya paralel olma şartı. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
10 Bir doğruyla bir düzlemin kesim noktası, bir noktanın bir düzleme olan uzaklığı, iki düzlem arasındaki açı, düzlem demeti. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
11 Yüzeyler, küre yüzeyi, bir noktanın bir küreye göre kuvveti, kürenin teğet düzleminin denklemi. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
12 Silindirler. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
13 Koniler, bir doğru ile bir koninin kesim noktaları. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
14 Dönel yüzeyler, kuadrik yüzeyler. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması.
15 Genel sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi.Kaynaklar
Ders Notu Mustafa Balcı, Analitik Geometri, Balcı yayınları, 2011.
Diğer Kaynaklar 1. Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane, Cambridge University Press, 1960, ISBN 07-034575-9. 2. Kindle, J.H., “Analytic Geometry”, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN 07-034575-9. 3. Morrill, W.K., “Analytic Geometry”, International Textbook Company, Third Printing, 1965. 4. Arif Sabuncuoğlu, “Analitik Geometri”, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 5. Arif Sabuncuoğlu, “Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları”, Nobel Yayın Dağıtım, 2007.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 2 40
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 2 4 8
Arasınavlar 1 9 9
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 133
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,43
Dersin AKTS Kredisi 4