Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fonksiyonel Analizde İleri Konular MTK406 8 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. YÜKSEL SOYKAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. YÜKSEL SOYKAN, Yrd.Doç.Dr. CAN MURAT DİKMEN, Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. MELİH GÖCEN
Amacı Fonksiyonel analiz dersinin matematiğin diğer alanlarıyla olan ilişkisini kurabilme yeteneğini kazandırmak; fonksiyonel analiz alanında seçilen güncel konularla ilgili teoremleri ispatlamak ve uygulama alanlarını araştırmak.
İçeriği Fonksiyonel Analiz’in ileri konularına ilişkin bir program içeriği her dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Buna göre tanımlar, teoremler, örnekler ve uygulamalar verilir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Fonksiyonel analizin ileri düzeydeki konularını takip eder ve güncel konulardaki tanımları açıklar.
2 Fonksiyonel analizin ileri düzeydeki konuları ile ilgili güncel konulardaki teoremleri araştırır ve ispatlar.
3 Seçilen güncel konular ile ilgili uygulama alanlarını araştırır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme, öğrenci merkezli sunum.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seçilen konuların anlatımı. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
2 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
3 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
4 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
5 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
6 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
7 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
8 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
9 Ara sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesi
10 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
11 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
12 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
13 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
14 Seçilen konuların anlatımı-devam. İlgili konunun ders materyallerinden çalışılması
15 Genel sınav. Önceki haftalarda işlenen konuların ders materyallerinden çalışılması ve çeşitli problemlerin çözülmesiKaynaklar
Ders Notu Her dönem sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen kaynaklar.
Diğer Kaynaklar 1. Rudin, W., Functional Analysis, 2rd ed, McGraw-Hill, 1991. 2. Costara, C. and Popa. D., Exercises in Functional Analysis, Kluwer Academic Publishers, 2003. 3. Kreyszig, Erwin., Introductory Functional Analysis With Applications, John Wiley and Sons, New York, 1978. 4. Soykan, Y., Fonksiyonel Analiz, 2. Baskı Nobel Yayın Dağıtım, 2012. 5.Lokenath Debnath, Piotr Mikusinski, Introduction to Hilbert Spaces with Applications, Academic Press Inc; 3rd Revised edition edition (8 Nov 2005).Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 30
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 148
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,93
Dersin AKTS Kredisi 5