Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri CLS426 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Sadık KILIÇ
Dersi Verenler Öğr.Gör. AKİF EMİROĞLU
Amacı Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin yapısı,işleyişi veözellikleri hakkında karşılaştırmalı bilgiler vermektir.
İçeriği Endüstri İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi Sendikaların Yapısı, İşleyişi, Türleri ve İşlevleri, Toplu Pazarlık Yapı ve Düzeyleri, Yönetime Katılma, Devletle İlişkiler ve Sosyal Diyalog Mekanizmaları, Çok Uluslu Şirketler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası boyutta endüstri ilişkileri konusunda bilgi sahibi olacak
2 Endüstri ilişkilerinde küresel ilişkileri analiz etme ve değerlendirme yeteneği kazanacak
3 Gelişmiş ve gelişmekte ola ülkelerde endüstri ilişkilerinin ulaştığı yere ilişkin tespitlerde bulunmak
4 Gelişmiş ülkelerdeki endüstri ilişkikleriyle Türk endüstri ilişkilerini karşılaştırarak ülkemizin bu alandaki konumunu değerlendirecek
5 Endüstri ilişkilerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yapısını analiz eder.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Ara ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Yaklaşımlar
2 Ülkeler Açısından Endüstri İlişkilerinin Farklılıkları ve Benzerlikleri
3 Genel Olarak Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkileri
4 ABD'de Endüstri İlişkileri
5 İngiltere'de Endüstri İlişkileri
6 Fransa'da Endüstri İlişkileri
7 Japonya'da Endüstri İlişkileri
8 Ara sınav
9 Genel Olarak Yükselen Ekonomilerde Endüstri İlişkileri
10 Çin'de Endüstri İlişkileri
11 Hindistan'da Endüstri İlişkileri
12 Rusya'da Endüstri İlişkileri
13 Brezilya'da Endüstri İlişkileri
14 Meksika'da Endüstri İlişkileri, Genel DeğerlendirmeKaynaklar
Ders Notu EMİROĞLU Akif, (2013),Karşılaştırmmalı Endüstri İlişkileri, Ders Notları, Zonguldak
Diğer Kaynaklar Tokol Aysel, Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Dora Basım Yayım Bursa 2012.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4