Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Statik ve Dinamik INS223 3 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. Murat Emre KARTAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Murat Emre KARTAL
Amacı Öğrencilere, mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecek statik ve dinamik problemlerinin temel prensiplerini öğretmektir.
İçeriği Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, Statiğin ilkeleri, Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler, Düzlemde genel kuvvetler, Düzlemde bağlar ve taşıyıcı sistemler, Mafsallı sistemler, Kafes sistemler, İpler ve kablolar, Uzay kuvvetler, Merkezsel eksen, Uzayda bağlar ve taşıyıcı sistemler, Ağırlık merkezi, Sürtünme, Virtüel iş ilkesi, Maddesel noktanın kinematiği, Mekanik titreşimler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Farklı yükleme çeşitlerini tanıyıp kavrayabilecek, çeşitli mesnet tiplerini ve bunların çeşitli yüklemelere karşı gösterdiği direnci kavrayıp anlayabilecek, statik dengenin temellerini kavrayacak, kafes ve mafsallı sistemlerin davranışını anlayabilecek, bir ve iki boyutlu cisimlerin ağırlık merkezlerini belirleyebilecek.
2 İki boyutlu uzayda maddesel nokta ve rigid cisim dinamiğinin önemli noktalarını kavrayabilecek, maddesel nokta ve rijit cisimlerin kinematiği ile ilgili problemleri sayısal olarak çözebiecek, tek ve çok serbestlik dereceli cisimlerin titreşimlerini anlayabilecek ilgili problemleri çözebilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Düz anlatım, soru-cevap, grup çalışması.
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Kuvvet tarifi, bileşen, bileşke kavramları Kaynaklar gözden geçirilmeli.
2 Statik Denge Kaynaklar gözden geçirilmeli.
3 Denge Denklemleri Kaynaklar gözden geçirilmeli.
4 Ağırlık Merkezi Kaynaklar gözden geçirilmeli.
5 Taşıyıcı Sistemlerin Mesnet Reaksiyonları. Kaynaklar gözden geçirilmeli.
6 Taşıyıcı Sistemlerin Mesnet Reaksiyonları. Kaynaklar gözden geçirilmeli.
7 Taşıyıcı Kafes Sistemler. Kaynaklar gözden geçirilmeli.
8 Taşıyıcı Kafes Sistemler. Kaynaklar gözden geçirilmeli.
9 Dinamiğe Giriş Kaynaklar gözden geçirilmeli.
10 Yerdeğiştirme, hız, ivme. Kaynaklar gözden geçirilmeli.
11 Partiküllerin lineer ve eğrisel hareketleri Kaynaklar gözden geçirilmeli.
12 Rijit cisimlerin kinematiği ve kinetiği Kaynaklar gözden geçirilmeli.
13 İş ve enerji Kaynaklar gözden geçirilmeli.
14 İmpuls ve momentum Kaynaklar gözden geçirilmeli.Kaynaklar
Ders Notu 1) Omurtag, M.H. 2009; Mühendisler için Mekanik: Statik, Birsen Yayınevi, İstanbul 2) Beer, F., Johnston E.R. 1995; Mühendisler için Mekanik: Statik, (Çevirenler: Keskinel, F., Özbek, T.) Birsen Yayınevi, İstanbul 2)Meriam, L James and L G Kraige, Engineering Mechanics- Dynamics, John Wiley New York, 1996
Diğer Kaynaklar 1) Beer, Ferdinand P., Johnston, E.Russel. 1962;Mühendisler İçin Mekanik-Dinamik: Tameroğlu, Sacit., Özbek, Tekin. 1991; Birsen, İstanbul 2) Bakioğlu, Mehmet. 2000, Dinamik, Beta , İstanbul 3) Aköz, Yalçın. 2000; Mühendisler İçin Mekanik-Dinamik, Beta, İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 2 20
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 5 10
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 110
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,67
Dersin AKTS Kredisi 4