Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Temiz Üretim Teknolojileri CEV360 6 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Amacı Öğrenciler atık, yaşam döngüsü, kimyasal ve eneji denetleme yöntemlerini tanımlayarak temiz üretim hakkında bilgi sahibi olacaklardır
İçeriği Temiz üretim,atık azaltma yöntemleri, kirlilik önleme yöntemleri, kirlilik önleme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve ölçüm metotları, ürün yaşam döngüsü, çevreye duyarlı tasarım, yeşil teknoloji, eko-verimlilik
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler temiz üretim için gerekli olan elemanları sayabilecektir
2 Öğrenciler endüstride yer alan enaz bir üretim tesisi için temiz üretim yöntemleri önerilerinde bulunabilecektir
3 Öğrenciler bir ürün için yaşam döngüsü tanımını yapabilecektir
4 Öğrenciler kirlilik önleme ve atık azaltma yöntemlerini ölçme metotları kullanarak değerlendirebilecektir
5 Öğrenciler yeşil teknolojiyi tanımlayarak örnekler sunabilecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, proje
Ölçme Yöntemleri Arasınav (10. Hafta), Ödev, Rapor, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temiz üretim yaklaşımlarına genel bir bakış Öğrenciler ders kitabının 15-26 sayfalarını okuyacaklar
2 Temiz üretim terimleri ve anlamları Öğrenciler ders kitabının 49-56 sayfalarını okuyacaklar
3 Temiz Üretim ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar Öğrenciler ders kitabının 27 - 33 sayfalarını okuyacaklar
4 Temiz üretimin araçları: atık denetleme ve yaşam döngüsü değerlendirme Öğrenciler ders kitabının 143 - 156 sayfalarını okuyacaklar
5 Temiz üretimin araçları:kimyasal denetleme ve enerji denetleme Öğrenciler ders kitabının 143 - 156 sayfalarını okuyacaklar
6 Çevreye duyarlı tasarım tanımı Öğrenciler ders kitabının 129 - 141 sayfalarını okuyacaklar
7 Endüstriden temiz teknoloji uygulamaları: elektrokaplamada atıksu üretiminin azaltılması ve kirlilik önleme yöntemleri Öğrenciler proje konularını belirleyerek kütüphane araştırmasına başlayacaklar
8 Endüstriden temiz teknoloji uygulamaları: kağıt üretiminde su kullanımının ve atıksu üretiminin azaltılması Öğrenciler projelerini yazmaya ve sunumlarını hazırlamaya başlayacaklar
9 Endüstriden temiz teknoloji uygulamaları: kömür zenginleştirmede temiz teknolojiler Öğrenciler projelerini yazmaya ve sunumlarını hazırlamaya devam edecekler
10 Öğrenci sunumları Öğrenciler projelerine son eklemelri yapacaklar
11 Yeşil teknoloji ve temiz üretim Öğrenciler yeşil teknoloji anlamını araştırarak literatürden bir örnek sunacaklar
12 Kirlilik önlemede ölçüm metotları Öğrenciler ders kitabının 165 - 188 sayfalarını okuyacaklar
13 Eko-verimlilik ve çevresel yönetim Öğrenciler ders kitabının 65 - 89 sayfalarını okuyacaklar
14 Yerel yönetimlerin kirlilik önlemede uygulayabilecekleri olanaklar Öğrenciler yaşadıkları ilde yönetim kuruluşlarını ve sorumluluklarını araştıracaklarKaynaklar
Ders Notu H. J. Markman,Environmental Management Systems and Cleaner Production, 1997, John Wiley & Sons, Ltd.
Diğer Kaynaklar T. H. Higgins, Pollution Prevention Handbook, 1996, Lewis PublishersDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Proje 1 10
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödev 5 10 50
Sunum / Seminer 1 20 20
Proje 1 30 30
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 168
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,6
Dersin AKTS Kredisi 6