Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim I MAK109 1 2 + 1 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. SERPİL KARAKUŞ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. SERPİL KARAKUŞ
Amacı Teknik Resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak. Makina elemanlerını ve makina montajı resimlerini çizebilme becerisi kazandırmak.
İçeriği Mühendislikte Teknik Resim, Çizgi Tiplerinin Anlamları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşler, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Toleranslar, Bağlama Elemanlarının Çizimi, Makina Montaj Resmi, Bilgisayar Destekli Teknik Resim'e Giriş, 2D Çizimler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Serbest elle Teknik Resim çizebilmek
2 Teknik Resimleri ölçülendirebilmek
3 Makina parçalarının görünüşlerini çizebilmek
4 Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilmek
5 Standart makina elemanlarının Teknik Resmini çizebilmek
6 Toleransları ve yüzey işleme sembollerini resim üzerinde gösterebilmek
7 Makina montaj resimlerini çizebilmek
8 Bir CAD programını tanımak ve 2 boyutlu teknik resimler çizebilmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim ve ödev verilmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik Resmin Tanımı, Standartlar, Teknik yazı, Çizgi Tipleri, Çizim Araç ve Gereçleri. Ders Notları
2 İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler Ders Notları
3 3 Görünüşler- Uygulama+Ödev Ders Notları
4 Ölçülendirmede Genel İlkeler Ders Notları
5 Kesit Görünüşler ve Tarama çizgileri Ders Notları
6 Kesit Görünüşler-Uygulama+Ödev Ders Notları
7 Perspektifler - Uygulama+Ödev Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme Sembolleri Ders Notları
10 Bağlama Elemanlarının Çizimi-Uygulama+Ödev Ders Notları
11 Toleranslar Ders Notları
12 Montaj Resmi-Uygulama Ders Notları
13 Bilgisayar Destekli Teknik Resim'e Giriş, SolidWorks Programının Tanıtılması, 2 Boyutlu Çizim komutları Ders Notları
14 2 Boyutlu Düzenleme Komutları-Uygulama+Ödev Ders NotlarıKaynaklar
Ders Notu Karakuş,S. Bilgisayar Destekli Teknik Resim I Ders Notları, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2012.
Diğer Kaynaklar Türkdemir, K. Teknik Resim I ve II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.--------- Şen, İ.Z. ve Bora, H. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim, SolidWorks 2008, De-HA Yayımcılık, İstanbul, 2009.---------- Şen, İ.Z. ve Özçilingir, N. Makine Resmi, De-HA Yayımcılık, İstanbul, 2011.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Ödev 10 10
Yıliçi Toplam 11 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 10 8 80
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 168
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,6
Dersin AKTS Kredisi 6