Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim II MAK116 2 2 + 1 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. SERPİL KARAKUŞ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. SERPİL KARAKUŞ, Doç.Dr. YUSUF AYTAÇ ONUR
Amacı Makina Elemanlarını ve Montaj Resimlerini CAD Ortamında oluşturabilmek.
İçeriği Solidworks programının tanıtılması. Bağıntılar, Ölçülendirme, Ayarlar, Şablon dosya hazırlanması. Programın Part Bölümünde 3 Boyutlu katı model parçaların oluşturulması ve Kesit görünüşlerin elde edilmesi, 3 Boyutlu parçadan 2 Boyutlu görünüşler elde edilmesi, Assembly Bölümünde 3 Boyutlu Montaj oluşturulması . Yüzey İşleme ve tolerans sembollerinin resim üzerinde gösterilmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bu dersten geçen öğrenciler:
2 Makina elemanlerını ve makina mühendisliği tasarımlarını bilgisayar ortamında oluşturabileceklerdir.
3 2 Boyutlu çizimler yapabilecek ve ölçülendirebileceklerdir.
4 3 Boyutlu parçalar oluşturabilecekler ve kesit görünüşlerini çıkartabileceklerdir.
5 Bilgisayar ortamında montaj çizimlerini yapabileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim ve ödev verilmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 3D Sketch (3 boyutlu Taslak Çizim) Ders Notları
2 Bağıntılar, Öçülendirme, Ayarlar, Antet, Şablon Dosya hazırlama Ders Notları
3 3D ( 3 Boyutlu) Katı Modelleme Komutları Ders Notları
4 3D Katı Modelleme Komutları (Devam Ediyor) Ders Notları
5 3D Uygulamaları Ders Notları
6 3 Boyutlu Katı Modelden 2 Boyutlu Görünüşler Çıkatma ve Kesit Alma Ders Notları
7 3D Uygulamaları ve Kesit görünüşler. Ders Notları
8 3D Uygulamaları Ders Notları
9 Ara Sınav
10 Montaj (Assembly) Tantım ve Örnek Ders Notları
11 Montaj- Uygulama Ders Notları
12 Görünüşlere yüzey işleme ve geometrik tolerans işaretleri ilave etmek. Ders Notları
13 Kalıp boşluğu, Sac levha tasarımları, kaynak işleri. Ders Notları
14 Görselleştirme, detaylar, yazdırma-Çizdirme. Ders NotlarıKaynaklar
Ders Notu Karakuş,S. Bilgisayar Destekli Teknik Resim II Ders Notları, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2012.
Diğer Kaynaklar Şen, İ.Z. ve Bora, H. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim, SolidWorks 2008, De-HA Yayımcılık,İstanbul,2009---------- Türkdemir, K. Teknik Resim I ve II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006. ---------- Şen, İ.Z. ve Özçilingir, N. Makine Resmi, De-HA Yayımcılık, İstanbul, 2011.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Ödev 10 10
Yıliçi Toplam 11 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 10 5 50
Laboratuvar 14 3 42
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 152
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,07
Dersin AKTS Kredisi 5