Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Akışkanlar Mekaniği I MAK205 3 3 + 0 5

Ön Koşul FIZ183, FIZ182, MAT181 ve MAT182 derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ADNAN TOPUZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ADNAN TOPUZ
Amacı Bu ders mühendislik disiplinleri için akışkanlar mekaniğine giriş niteliğindedir. Ders kapsamında, akışkanlar mekaniğinin temelini oluşturan korunum yasaları verilmekte ve bu yasaların basit akış sistemlerinin analizi için gerekli yöntemlerin geliştirilmesinde nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.
İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkanların Özellikleri, Akışkan Statiği ve Uygulamalar, Akış Kinematiği ve Reynolds Transport Teoremi (RTT)
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Endüstriyel gelişimde akış fiziğinin önemini tanımlayabilir.
2 Akışkanların ayırt edici özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri ifade edebilir.
3 Durgun halde veya hareket halinde olup durgunmuş gibi davranan akışkan davranışlarını tanımlayabilir.
4 Akışkan mekaniği ile katı mekaniğini birbirinden ayıran özellikleri yorumlayabilir.
5 Fiziksel korunum yasalarını akışkan hareketine uyarlayabilir.
6 Durgun ve hareket halindeki akışkanların kendilerini çevreleyen yüzeylere yaptığı etkileri çözebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim ve ödev verilmesi.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar [1] syf 2-7
2 Giriş ve Temel Kavramlar [1] syf 9-15
3 Giriş ve Temel Kavramlar [1] syf 21-26
4 Akışkanların Özellikleri [1] syf 36-41
5 Akışkanların Özellikleri [1] syf 41-57
6 Basınç ve Akışkan Statiği [1] syf 65-79
7 Basınç ve Akışkan Statiği [1] syf 79-89
8 Problem Çözümü
9 Arasınav
10 Basınç ve Akışkan Statiği [1] syf 89-101
11 Akışkan Kinematiği [1] syf 122-139
12 Akışkan Kinematiği [1] syf 139-157
13 Kütle Bernoulli ve Enerji Denklemleri [1] syf 172-178
14 Kütle Bernoulli ve Enerji Denklemleri [1] syf 180-185Kaynaklar
Ders Notu [1] Çengel, Y.A. and Cimbala, J.M, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, 2006: Türkçesi: Engin, T. (Çeviri Editörü) Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 2007.
Diğer Kaynaklar [2]. Kırkköprü, K. ve Ayder, E. (Çeviri Editörleri) Akışkanlar Mekaniği, 2004. [3]. Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H., Fundamentals of Fluid Mechanics, 5th. Ed. John Wiley Sons, Inc.2005.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Kısa sınavlar 1 10
Ödev 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 20 20
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 139
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,63
Dersin AKTS Kredisi 5