Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Elektrik Elektronik Mühendisliği MAK239 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Elektronik
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. HALİT TAŞKIN
Amacı Bu ders Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin temel elektrik elektronik mühendisliği bilgilerinin oluşturulması ve elektrik-elektronik devreleri analizi hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Akım, gerilim, güç gibi temel kavramlar ile birlikte daimi akım devrelerin direnç, bobin ve kapasite etkisi de incelenecektir.
İçeriği Giriş. Devre Analizi. Alternatif Akım Devreleri ve Güç. Frekans Cevabı ve Geçici Olaylar. Elektronik Devreler. Yarı İletkenler ve Diyotlar. Transistörler ve Kuvvetlendiriciler. İşlemsel Kuvvetlendirme. Dijital Elektronik. Elektrik Makinaları. Elektromekaniğin Temelleri. Transformatörler. Dönen Elektrik Makinaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Doğru akım ve alternatif akım elektrik devrelerini tanımlayabilir.
2 Devre analizinde kullanılan Ohm yasası Kirchoff akım ve gerilim yasalarını elektrik devrelerinde kullanabilir.
3 Devre analiz yöntemleri; süperpozisyon, çevre akımları, düğüm gerilimleri, Thevenin ve Norton eşdeğerlerini tanımlayabilir ve kullanabilir.
4 Güç ve enerji tanımlamasını ve hesaplamalarını yapar, maksimum güç transferini hesaplayabilir.
5 Elektrik makinalarını tanımlayabilir.
6 Elektrik devreleri ile kontrol sistemlerini tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, problem çözme
Ölçme Yöntemleri Arasınav, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pasif devre elemanları (direnç, kondansatör, indüktans) yapıları ve bazı özellikleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Transformatörler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Elektrik ölçü aletleri (voltmetre, ampermetre, ohmmetre) Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Doğru Akım ve alternatif akım kaynakları Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Doğru Akım ve alternatif akımlarla ilgili bazı kavramlar Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Pasif elemanlarla kurulan devrelerin DC analizi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 Seri RLC devresinin (doğru gerilimle beslenen) incelenmesi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 Arasınav Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Seri RLC devresinin (alternatif gerilimle beslenen) incelenmesi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Diyotlar ve diyotların ohmmetre ile test edilmesi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Yarım dalga doğrultucu devresi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Tam dalga doğrultucu devreleri (çift diyotlu, köprü diyotlu) Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 Kondansatör fitreli doğrultucu devreler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Transistörler ve bazı uygulama alanları Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Öğretim elemanı ders notları
Diğer Kaynaklar Electrical Engineering, Peyton Z. Peebles, Tayeb A. Guima, McGrawHill, New York 1991 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri: Doğru Akım Devreleri, Uğur ARİFOĞLU, Alfa Yayın, İstanbul 2000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri: Alternatif Akım Devreleri, Uğur ARİFOĞLU, Alfa Yayın, İstanbul 2000Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 92
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,07
Dersin AKTS Kredisi 3