Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Malzeme Bilimi II MAK232 4 3 + 0 3

Ön Koşul Ön koşul yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalı
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. HANDAN BAYCIK, Yrd.Doç.Dr. FATMAGÜL KOLTUK
Amacı Endüstride kullanılan en önemli alaşımlardan çelik ve dökme demir çeşitlerini,demirdışı malzemeleri, özelliklerini, faz diyagramlarını öğrenmek. Endüstride uygulanan ısıl işlemleri bilmek ve zaman-sıcaklık-dönüşüm diyagramlarını öğrenmek. Isıl işlem hatalarını önlemek. Malzeme standartlarını öğrenmek.
İçeriği Çelik ve dökme demir, faz diyagramları. Isıl işlem. Standartlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Planlama yapabilir.
2 Üretim ve servis sırasında kullanılan malzemeleri tanır, irdeler ve malzeme ısıl işlemlerinin uygulanmasını sağlar.
3 (Çeviri bekleniyor) To know materials applications and heat treatments.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, deneysel ve görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, deneylerin gösterilmesi, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Demir-sementit, demir-karbon diyagramındaki faz dönüşümleri. [1] S. 70-76
2 Demir-sementit, demir-karbon diyagramındaki faz dönüşümleri (devam). Teknik uygulamalar. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [1] S. 70-76
3 Çelik ve dökme demir çeşitleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [18] S. 317-449
4 Isıl işlem. Çeliklerin ısıl işlemi. Sıcaklık-Zaman Diyagramı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 1-4
5 Tavlama yöntemleri. Homojenleştirme tavı. Tane irileştirme tavı. Gerilme-giderme tavı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 5-9
6 Yeniden kristalleştirme tavı. Yumuşatma tavı. Normalleştirme tavı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 10-16
7 Sertleştirme. Hızlı soğumanın etkisi. Perlit kademesinde dönüşüm. Beynit kademesinde dönüşüm. Martenzit kademesinde dönüşüm. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 17-25
8 Zaman-sıcaklık-dönüşüm diyagramları. Sürekli soğuma diyagramları. Sabit sıcaklık diyagramları. Uygulama örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 26-31
9 Sertleştirme yöntemleri. Suverme ortamları. Basit, kesikli, duraklı suverme. Suverme gerilmeleri. Uygulama örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 32-39
10 Sertleşme davranışı deneyleri. Toklaştırma yöntemleri. Islah etme. Beynitleme. Patentleme-Perlitleme. Uygulama örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 39-46
11 Ara Sınav.
12 Yüzey sertleştirme yöntemleri. Alevle sertleştirme. İndüksiyonla sertleştirme. Daldırmayla sertleştirme. Sementasyon. Sementasyon çeşitleri. Uygulama örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 46-52
13 Yüzey sertleştirme yöntemleri. Nitrürleme. Nitrürleme çeşitleri. Uygulama örnekleri. Çökelme sertleşmesi. Uygulama örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [2] S. 52-59
14 Standartlar. Çelik, dökme demir, demirdışı malzemelerin TS, EN, AISI standartları. Örnekler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. [18] S. 272-316Kaynaklar
Ders Notu [1] Baycık, H., Malzeme Bilimi I Ders Notları, Z.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2002, Zonguldak. [2] Baycık, H., Isıl İşlem Ders Notları, Z.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2002, Zonguldak.
Diğer Kaynaklar [3] Demirci, A. H., Mühendislik Malzemeleri- Önemli Endüstriyel Malzemeler ve Isıl İşlemleri, Aktüel Yayınları, 2004, Bursa. [4] Topbaş, A., Çeliğin Isıl İşlemi, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 1992, İstanbul. [5] Topbaş, A., Çelik ve Isıl İşlem Atlası, Prestij Yayıncılık, 1998, İstanbul. [6] Topbaş, A., Çelik ve Isıl İşlem El Kitabı, Prestij Yayıncılık, 1998, İstanbul. [7] Bargel, H-J. & Schulze, G., Çev. Güleç, Ş. ve Aran, A., Malzeme Bilgisi, Cilt I, MBEAE Matbaası, 1988, Gebze. [8] Bargel, H-J. & Schulze, G., Çev. Güleç, Ş. ve Aran, A., Malzeme Bilgisi, Cilt II, MBEAE Matbaası, 1988, Gebze. [9] Dieter, G.E., Mechanical Metallurgy, SI Metric Editions, McGraw-Hill Book Company, Materials Science & Metallurgy, 1988, UK. [10] Güleç, Ş., Malzeme Ders Notları, İTÜ Makina Fakültesi Ofset Atölyesi, 1990, İstanbul. [11] Onaran, K., Malzeme Bilimi, Genişletilmiş 4.baskı, Bilim Teknik Yayınevi, 1993, İstanbul. [12] Smith, W.F., Principles of Materials Science and Engineering, Second Edition, McGraw-Hill, 1990. [13] Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 4th ed., John Wiley & Sons, 1995. [14] Fındık, F., Malzeme Seçimi ve Uygulamaları, Sakarya Yayıncılık, 1. Baskı, Ağustos 2008, Sakarya. . [15] Uzun, H., Fındık, F., Salman, S., Malzeme Biliminin Temelleri I, Değişim Yayınları, 2. Basım, Ekim 2008, Sakarya. [16] Askeland, D. R., Çev. Dr. Erdoğan, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt 1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [17] Askeland, D. R., Çev. Dr. Erdoğan, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt 2, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [18] Yüksel, M., Malzeme Bilimleri Serisi, Cilt 1, Malzeme Bilgisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, Eylül 2001, Ankara.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 103
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,43
Dersin AKTS Kredisi 3