Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Termodinamik II MAK236 4 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Termodinamik Anabilim Dalı
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET KOPAÇ
Amacı Öğrencilerin termodinamik sistemler için gerekli ikinci yasayla ilgili yöntemleri uygulayabilmeleri,güç ve soğutma çevrimlerini analiz edebilmeleri, maddelerin termodinamik özelliklerini beliryebilmeleri ve ilgili mühendislik problemlerini çözebilmeleri açısından eğitmek.
İçeriği Açık sistem ve termodinamiğin ikinci yasası, verim, süreçlerin termodinamik analizi. Gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, soğutma çevrimleri,kimyasal reaksiyona girmeyen gaz karışımları, kimyasal reaksiyonlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Entropi kavramını değişik proseslere uygulayabilmesi.
2 Çeşitli sistemlere uygulanacak tersinmezlik, kullanılabilirlik ve verim kavramlarıyla ilgili yöntemleri uygulayabilmesi.
3 Güç çevrimleriyle ilgili hallerin ve verim parametrelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmesi.
4 Soğutma çevrimleriyle ilgili hallerin ve performans parametrelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmesi.
5 Gaz karışımlarının hallerini belirlemek amacıyla çıkarılan denklemleri, tablo ve diyagramları kullanarak problemleri çözebilir hale gelmesi.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tersinmezlik ve kullanılabilirlik Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Tersinmezlik ve kullanılabilirlik Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Gaz akışkanlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Gaz akışkanlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Gaz akışkanlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Buharlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Buharlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Buharlı güç çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuları tekrarlamak ve problemleri çözmek.
10 Soğutma çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Soğutma çevrimleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Gaz karışımları Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Gaz buhar karışımları Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Kimyasal reaksiyonlar Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 5.Baskı, 2008 (Çeviri, Ali Pınarbaşı).
Diğer Kaynaklar M.J. Moran and H.N. Shapiro, Fundamentals of engineering thermodynamics, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 75
Kısa sınavlar 4 15
Ödev 2 10
Yıliçi Toplam 7 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Ödev 1 3 3
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 95
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,17
Dersin AKTS Kredisi 3