Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Makine Teorisi I MAK343 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ
Amacı Mühendislik tasarım hedefleri doğrultusunda, genelde hareket ve geometri ilişkilerini incelemek. Mekanizmaları tanıtmak, temel kavramları öğretmek, makinelerin hareketlerinin incelenmesinde kullanılabilecek gerekli temel kuralları göstermek ve bu kurallardan yararlanarak makinelerin hereket analizi ve hareket sentezinin yapılabilmesi için gereken bilgileri ortaya koymak.
İçeriği Mekanizmaların tanınması,temel mekanizmalar, mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi, lineer mekanik sistemler, kam mekanizmaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mekanizmaların tanınması, kinematik analiz ve sentez yöntemlerini uygulayabilme, herhangi bir sistemin geometrisini modelleyebilme, bu modeli zihinde canlandırabilme, problem çözümü için algoritmik düşünerek bir yöntem geliştirme ve sonucu irdeleme becerisini kazanma.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim, proje/alan çalışması ve ödev
Ölçme Yöntemleri Arasınavlar %40 Dönem sonu sınavı %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mekanizma Tekniğine giriş: Çalışma alanı, Mekanizma uygulamalarına örnekler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
2 Serbestlik derecesi, Grübler denklemi, mekanizmaların sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
3 Mekanizmaların kinematik analizi: Grafik yöntemler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
4 Mekanizmaların kinematik analizi: Analitik yöntemler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
5 Mekanizmaların kinematik analizi: Analitik yöntemler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
6 Lineer mekanik sistemler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
7 Dört uzuvlu mekanizmalar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
8 Dört uzuvlu mekanizmalar Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
9 Mekanizmaların kinematik sentezi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
10 Mekanizmaların kinematik sentezi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
11 Kam mekanizmaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
12 Kam mekanizmaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
13 Kesikli hareket mekanizmaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
14 Ders tekrarı ve değerlendirmeKaynaklar
Ders Notu 1)Makine Teorisi I Mekanizma Tekniği, E.Söylemez, Birsen Yayınevi, 2010 İstanbul.
Diğer Kaynaklar 2)Mekanizma Tekniği, İ.D.Akçalı,Birsen Yayınevi, 2007 İstanbul. 3)Theory of Mchines and Mechanisms, J.E.Shigley and J.J.Uicker,Jr. 1995 Mc-Graw Hill Comp., England.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 15 45
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6