Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kontrol Sistemleri MAK352 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Dersi Verenler Doç.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Amacı Dersin genel amacı makine mühendisi olacak gençlere temel kontrol kuramının ne olduğunu anlatmak, otomatik kontrol ve kontrol sistemlerinin temelleri hakkında bilgiler vermek ve endüstriyel anlamda kontrol sistemleri uygulamalarını göstermektir.
İçeriği Dersin içeriği; Otomatik kontrole giriş yaparak sistemlerin temel fiziksel ve matematiksel modellemelerini tanıtmak. Laplace Transformları yardımıyla matematik çözümü tarif etmek. Giriş fonksiyonlarını tanıtmak. Sistem bileşenlerini tanımlamak ve blok şemaları oluşturmak. Elektrik, mekanik, akışkan, ısıl sistemlerin fiziksel yasalarını hatırlamak ve bunlara göre sistem modellerini oluşturmak. Sistemlerin temel parametrelerini elde etmek. Geçici ve kalıcı durum davranışlarının analizi. Temel denetim etkileri ve endüstriyel denetim organları. Frekans cevabı yöntemleri. Kök ve yer eğrileri yöntemi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kontrol sistemleri hakkında yeterli temel bilgiye sahiptir.
2 Endüstriyel kontrol sistemlerini tanır.
3 Dinamik sistemlerin kontrol açısından tiplerini tanımlayabilir ve temel davranış parametrelerini elde edebilir.
4 Sistemlerin Matematiksel modellemelerini yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Derste tahtayı, gerektiğinde projeksiyon cihazını kullanmak suretiyle dersi anlatmak şeklinde.
Ölçme Yöntemleri Ders başarı durumu derse katılma ile direk ilgilidir. Ölçme ve değerlendirme yıl içi ve genel sınav başarılarına göre yapılmaktadır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomatik Kontrol'e giriş
2 Laplace Dönüşümleri
3 Matematiksel model ve sitem dinamiğine giriş, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, transfer fonksiyonlarına giriş, standart transfer fonksiyonlarının dinamik davranış paramatreleri.
4 Basit sistem elemanları ve benzerlik, elektriksel, mekanik, akışkan ve ısıl sistem elemanlarına giriş. Genel tekrar
5 Blok diyagramları, blok diyagramları indirgeme kuralları, bozucu girişler Genel tekrar
6 Dinamik Sistemlerin modellenmesi ve analizi; elektrik, mekanik, akışkan ve ısıl sistemlerin detaylı incelenmesi, transfer fonksiyonlarının çıkarılması ve dinamik davranış parametrelerinin belirlenmesi. Genel tekrar
7 Karma sistemler, elektromekanik, pnömatik, elektropnömatik sistemler. Genel tekrar
8 Akışkan güç sistemleri, elektrohidrolik sistemler, durum değişken modelleri Genel tekrar
9 Sistemlerin geçici durum davranışı analizleri Genel tekrar
10 Kalıcı durum hatası ve sistemlerin sınıflandırılması, statik hata katsayıları ve hataları Genel tekrar
11 Ara sınav
12 Temel denetim etkileri ve endüstriyel denetim organları, PI, PD ve PID denetim.
13 Frekans cevabı yöntemleri Genel tekrar
14 Kök yer eğrileri yöntemi Genel tekrarKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri, İbrahim YÜKSEL, Nobel Yayın DağıtımDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4