Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İmalat Mühendisliği MAK356 6 3 + 0 4

Ön Koşul Temel malzeme bilgisi almış olmak.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. NERGİZHAN KAVAK
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. NERGİZHAN KAVAK
Amacı Döküm, kaynak, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve toz metalürjisi imal usulleri hakkında bilgi vermek; Temel imal usullerinin prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak; Temel imal usullerine ait hesaplama bilgileri kazandırmak.
İçeriği İmal usullerinin sınıflandırılması;kıyaslanması, üstünlükleri ve sınırları.,Döküm ile üretim, Metallere Plastik Şekil Verme, Kütle Şekillendirme İşlemleri,Saçların Şekillendirilme Yöntemleri, Metal Kesme Teorileri, Kesme Kuvveti ve Enerji Gereksinimi, Alet Ömrü, İşlenebilirlik, Kesme Akışkanları.Kaynak tekniklerinin sınıflandırılması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olabilir.
2 İmal usullerinin birbirine göre üstünlükleri,sınırlama ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olabilir.
3 İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olabilir.
4 İmal usullerinde kullanılan donanımları tanıma ve seçme becerisi kazanır.
5 Belirli bir makine parçasıiçin tasarım aşamasın da en uygun imal usulünü seçme becerisi kazanır
6 Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi kazanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik,deneysel ve görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Saf metal ve alaşımların katılaşması. Ders notu
2 Döküm Usulleri,Model yapımı,Maça Yapımı,Kalıplama Ders notu
3 Kum kalıba döküm,kalıp kumu hazırlama,kum deneyleri,ergitme ve döküm. Ders notu
4 Döküm hataları ve kontrolu.Döküme uygunparça dizaynı. Ders notu
5 Plastik Şekil Vermenin Esasları,Plastik şekil değiştirme mekanizması,Plastik Şekil Değişimine Etki eden Faktörler.Plastik Şekil Verme Usullerinin tanıtımı. Ders notu
6 Dövme Yönteminin tanıtılması Ders notu
7 Serbest Dövme ve Kapalı Kalıpta Dövme,Dövme Makinalarının tanıtımı. Ders notu
8 Haddeleme Yönteminin incelenmesi,Haddeleme çeşitlerinin tanıtımı,Haddeleme Ürünleri. Ders notu
9 Ekstrüzyon Yöntemi,Ekstrüzyon çeşitleri.Ekstrüzyon hataları. Ders notu
10 Tel ve çubuk çekme işlemlerinin tanıtımı.Tel çekme cihazı ve tel üretimi. Ders notu
11 Boru imali.Dikişsiz boru ve Dikişli boru imali.Saç İşleme Yöntemlerinin tanıtımı. Ders notu
12 Saç İşleme Yöntemlerinin tanıtımı. Ders notu
13 Kaynak Yöntemi ve Sınıflandırılması,Kaynak Kabiliyeti. Ders notu
14 Elektrik Ark Kaynağı,Gaz Ergitme Kaynağı,Basınç Kaynağı. Ders notuKaynaklar
Ders Notu Prof.Dr.Selahaddin ANIK,Prof.Dr.Adnan DİKİCİOĞLU 'İMAL USULLERİ', Prof.Dr.Ahmet ARAN,'DÖKÜM TEKNOLOJİSİ' Prof.Dr.Mehmet Emin YURCİ,'Plastik Şekil Verme Esasları'
Diğer Kaynaklar Malzeme Bilgisi (Şefik GÜLEÇ, Ahmet Aran), İmal Usulleri (Mustafa ÇİĞDEM), Malzeme Bilimi (Kaşif ONARAN) Metallere Plastik Şekil Verme (Levon ÇAPAN)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 40
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 3 3
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 3 3
Laboratuvar 1 3 3
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 124
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,13
Dersin AKTS Kredisi 4