Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I AIT181 1 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL
Dersi Verenler Okt. Dilşad Yirsutimur, Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL, Okt. HAVANUR ŞAHİN, Öğr.Gör. REMZİ ÇETİN
Amacı Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır.
İçeriği Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımak
2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramak
3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramak
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramak
5 21. Yüzyıl’da Türklerin durumunu kavramak
6 Atatürk’ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramak
7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
8 Cumhuriyetin değerini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
2 Yenilik ve benzeri kavramlar Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
3 Osmanlı Devleti’nin yapısı ve çözülme sebepleri Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
5 Osmanlı Devleti’nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
6 Osmanlı Devleti’nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı’dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
12 Mustafa Kemal Paşa’nın fikirleri ve Anadolu’ya geçişi Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdır
14 İstanbul’un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler Ders materyallerinden işlencek konuyu okumalıdırKaynaklar
Ders Notu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Komisyon, Okutman Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. 4. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. 5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. 8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt CeridesiDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2