Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II AIT182 2 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL
Dersi Verenler Okt. Dilşad Yirsutimur, Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL, Öğr.Gör. REMZİ ÇETİN
Amacı Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
İçeriği Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler…
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.
2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
3 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.
4 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
5 TBMM’nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir.
6 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar.
7 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder.
8 Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Sevr Anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 ARA SINAV
10 Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Okutman yayınları
Diğer Kaynaklar Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1998.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2