Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I AIT281 3 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. Dilşad Yirsutimur
Dersi Verenler Okt. Dilşad Yirsutimur, Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL, Okt. HAVANUR ŞAHİN, Okt. HASAN KARAKUZU
Amacı Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır.
İçeriği Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımak
2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramak
3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramak
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramak
5 21. Yüzyıl’da Türklerin durumunu kavramak
6 Atatürk’ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramak
7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
8 Cumhuriyetin değerini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Yenilik ve benzeri kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 Osmanlı Devleti’nin yapısı ve çözülme sebepleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Osmanlı Devleti’nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Osmanlı Devleti’nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı’dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Mustafa Kemal Paşa’nın fikirleri ve Anadolu’ya geçişi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 İstanbul’un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdırKaynaklar
Ders Notu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Komisyon, Okutman Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. 4. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. 5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. 7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. 8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt CeridesiDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2