Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II AIT282 4 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Okt. Dilşad Yirsutimur
Dersi Verenler Okt. Dilşad Yirsutimur, Yrd.Doç.Dr. YÜCEL NAMAL, Okt. HASAN KARAKUZU, Okt. HAVANUR ŞAHİN
Amacı Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
İçeriği Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler…
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde kavrar
2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine kavrar
3 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanır
4 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuur kazanır
5 TBMM’nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir.
6 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar.
7 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini kavrar
8 Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 Sevr Anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
9 ARA SINAV
10 Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdırKaynaklar
Ders Notu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Komisyon,Okutman Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1998.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2