Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Makine Laboratuvarı MAK490 8 0 + 2 1

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. YUSUF AYTAÇ ONUR
Dersi Verenler Doç.Dr. YUSUF AYTAÇ ONUR, Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ, Yrd.Doç.Dr. ADNAN TOPUZ, Yrd.Doç.Dr. FATMAGÜL KOLTUK
Amacı Makine Mühendisliği ana dalları ile ilgili konularda öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmeye yönelik uygulamaları içeren deneyler.
İçeriği Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Takım Tezgahları, Mekanik, İmal Usulleri, Motorlar,Malzeme Deneyleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Konstrüksiyon dalı deney tezgahlarını öğrenir
2 İmalat Teknolojileri dalı deney tezgahlarını öğrenir
3 Makine teorisi dalı deney tezgahlarını öğrenir
4 Termodinamik ve Enerji dalları deney tezgahlarını öğrenir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlama, uygulama
Ölçme Yöntemleri Laboratuar raporu, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 İmal Usulleri Deneyi
3 Takım Tezgahları Deneyi
4 Malzeme Deneyi
5 Mekanik Deneyi
6 Isı Deneyi
7 Motorlar Deneyi
8 Akışkanlar Mekaniği Deneyi
9 Isı-2 Deneyi
10 Akışkanlar Mekaniği-2 Deneyi
11 Telafi Deneyi
12 Teknik Gezi
13 Teknik Gezi-2
14 Teknik Gezi-3Kaynaklar
Ders Notu BEÜ Makine Mühendisliği Makine Laboratuarı Deney Föyleri
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Laboratuvar 9 100
Yıliçi Toplam 9 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 7 2 14
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 44
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,47
Dersin AKTS Kredisi 1