Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hidrolik Makineler MAK445 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Termodinamik Anabilim Dalı
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET KOPAÇ
Amacı Pompa ve türbinlerin mühendislik uygulamalarında temel özelliklerini ve önemini tanıtmak. Akışkan içeren mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak.
İçeriği Güç, düşü ve verim tanımları. Pompaların seri ve paralel bağlantıları.Benzerlik, özgül hız. Thoma sayısı, kavitasyon olayı ve reaksiyon makinalarına etkisi.Pompalar; santrifüj ve eksenel pompalar. Santrifüj pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. İşletme bilgileri. Eksenel pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Su türbinleri, Pelton türbinleri, özel tip tesir ve aksi tesir türbinleri, Francis, Uskur ve Kaplan türbinleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Akışkanların temel özelliklerini kavrayabilmiş olmak.
2 Hidrolik makinalarda güç ve verim kavramlarını kavrayabilmiş olması.
3 Pompa bağlantılarını değişik su transferleri durumunda belirleyebilmesi.
4 Hidrolik makinalarda benzerlik kurallarını kavrayabilmiş olması.
5 Hidrolik makinalarının tasarım ve dizayn yöntemlerini uygulayabilir olması.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim ve ödev verilmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, güç, düşü ve verim tanımları. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Santrifüj pompaların seri-paralel-karma bağlantıları Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Santrifüj pompaların seri-paralel-karma bağlantıları Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Benzerlik, özgül hız, temel kavramlar Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Benzerlik, özgül hız, temel kavramlar Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Hidrolik makinalarda kavitasyon. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Santrifüj pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Santrifüj pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve problemlerini çözmeli.
10 Eksenel pompaların hesabı, konstrüksiyonları ve karakteristikleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Su türbinleri; Francis, Uskur ve Kaplan türbinleri Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Su türbinleri; Francis, Uskur ve Kaplan türbinleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Pelton türbinleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Hidrolik makinalar için uygulamalar. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu C. Özgür, Su Makinaları Dersleri, İTÜ Yayınları.
Diğer Kaynaklar B.K. Baysal, Tam Santrifüj Pompalar, İTÜ Yayınları.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Kısa sınavlar 4 15
Ödev 1 5
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödev 1 12 12
Proje 1 20 20
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 170
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,67
Dersin AKTS Kredisi 6