Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İçten Yanmalı Motor Tasarımı MAK409 7 3 + 0 6

Ön Koşul YOK

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Termodinamik Anabilim Dalı
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET KOPAÇ, Yrd.Doç.Dr. ADNAN TOPUZ
Amacı İçten yanmalı motorların termodinamik analizlerini, motor elemanlarını öğretmek ve uygulamak.
İçeriği Motor çevrimleri,yanma ve karışım,hava yakıt karışımları,motor mekaniği ve motorların dengelenmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Motor çevrimleri ile ilgili problemleri çözebilir duruma gelmesi.
2 içten yanmalı motorların çalışma prensibini, ana motor parçalarını ve işlevlerini kavrayabilmesi.
3 Motorlarda yanma analizini yapabilir hale gelmesi.
4 Gaz karışımlarının termodinamiğini uygulayabilir olması.
5 Motor mekaniği ve motorların dengelenmesini uygulayabilir olması.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri ödev, laboratuar
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: Makinaların sınıvlandırılması, içten yanmalı motorların sınıflandırılması ve çalışma prensibi. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 İDEAL ÇEVRİMLER: Otto ve Diesel çevrimlerinin analizi. I. DENEY Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 İDEAL ÇEVRİMLER: Karma çevrim analizi ve Otto, Diesel ve Karma çevrimlerin karşılaştırılması. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 YANMA VE KARIŞIM ENERJİSİ: Yakıtlar ve kimyasal özellikleri. Yanma kimyası. Karışımların ısıl değeri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 YAKIT HAVA ÇEVRİMLERİ: Grafikler kullanılarak yakıt-hava çevrimlerinin analizi. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 GERÇEK ÇEVRİMLER: Gerçek çevrimlerin özellikleri. Yanma hızı. Çevrimde meydana gelen işler. Özgül yakıt tüketimleri. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 GERÇEK ÇEVRİMLER: Hava kapasitesi ve volumetrik verim. Alev hızı ve alev hızına etkiyen faktörler. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 ARASINAV ve II. DENEY Sınava dahil konuları tekrar okumak ve ilgili problemleri çözmek gerekir.
9 GERÇEK ÇEVRİMLER: Motorlarda vuruntu. Tutuşma gecikmesi ve etki eden faktörler. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 YAKIT-HAVA KARIŞIMLARININ OLUŞTURULMASI: Karbüratörler ve istenen özellikler. Venturi ve yakıt memesi hesapları. Karbüratör ilave tertibatları. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 YAKIT-HAVA KARIŞIMLARININ OLUŞTURULMASI: Benzin püskürtme sistemlerinin avantaj ve dezavantajları. Benzin püskürtme sistemlerinin snıflandırılması. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 MOTOR MEKANİĞİ: Piston hareketinin analizi. Motor elemanlarına etkiyen kuvvetler. Volan kütle hesabı. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 MOTORLARIN DENGELENMESİ: Tek silindirli motorların dengelenmesi. Çok silindirli motorların dengelenmesi. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 MOTORLARIN DENGELENMESİ: Tek silindirli motorların dengelenmesi. Çok silindirli motorların dengelenmesi. Ders metaryelinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, W. W. Pulkrabek, Prentice Hall,1997. 2. Internal Combustion Engine Fundamentals, J. P.
Diğer Kaynaklar H. Sezgin, Internal Combustion Engine Design, 1975.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 2 10
Laboratuvar 2 10
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödev 1 15 15
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6