Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yanma Teorisi MAK411 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA EYRİBOYUN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA EYRİBOYUN
Amacı Bu dersin amacı, yanma konusunda temel bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Yanma ve kimyasal tepkime kinetiği konularında temel teorik bilgiyi aktarmak, içten yanmalı motorlar ve endüstriyel kazanlar gibi yanmanın söz konusu olduğu pratik alanlar hakkında bilgi vermek, bu sistemlerde yanma olayının nasıl gerçekleştiği ve önemi hakkında bilgi aktarmaktır.
İçeriği Yanma ile ilgili tanımlar. Yanma prosesinin uygulama alanları. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar, Yanma teorisi, Katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması. Kimyasal termodinamik. Kimyasal denge. Katı sıvı ve gaz yakıtlarının yakma sistemleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Genel olarak fiziksel esasların yanma teknikleri üzerindeki etkilerini inceler.
2 Tasarım parametreleri hakkında yorum yapar.
3 Mevcut verileri kullanarak yanma problemlerini çözer.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri Yazılı arasınav, genel sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
2 Yakıtlar Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
3 Yanma kimyası. Yanma kinetiği. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
4 Kimyasal denge ve adyabatik alev sıcaklığı Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
5 Zincir reaksiyonlar. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
6 Kimyasal denge sabiti. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
7 Yanma fiziği. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
8 Arasınav. Sınava kadar işlenen konular çalışılmalı. Önceki yıllara ait sınav soruları çözülmeli.
9 Önkarışımlı yanma. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
10 Alev tipleri. Difüzyon alevi. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
11 Türbülanslı yanma Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
12 Yanma modelleri. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
13 Yakma sistemleri. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.
14 Alev hızı hesaplama. Yanma odası modelleme. Öğrenci kitaptan ilgili konuyu okuyup gelmeli.Kaynaklar
Ders Notu Yanma (Termo-aerokimya), Oğuz BORAT, 1992.
Diğer Kaynaklar *An Introduction to Combustion, Stephen R. Turns, McGraw-Hill Publishing Co.; 2Rev Ed edition (March 1, 2000) *Principles of Combustion, Kenneth Kuan-yun Kuo, Wiley-Interscience; 2 edition (January 14, 2005)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 30
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 40 40
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6