Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Alternatif Enerji Kaynakları MAK417 7 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Enerji Anabilim Dalı
Dersi Verenler
Amacı Alternatif Enerji Kaynakları ve bu Kaynakların nasıl kullanılması gerektiğinin anlatılması amaçlanmıştır. Öğrencilere Alternatif Kaynakların çeşitleri öğretilecektir.
İçeriği Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, küçük çaplı Hidrolik Güçler, Jeotermal Enerji, Dalga Enerjisi, Biyoyakıtlar gibi Enerji Kaynaklarının Tanımı ve kullanımı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Güneş enerjisinin niteliğini ve çeşitli enerji türlerine dönüştürülebilirliğini öngörebilir.
2 Enerji denklikleri ve verim hesapları yapar ve uygulayabilir.
3 Rüzgar enerjisi kullanım türlerini inceleyerek karşılaştırabilir..
4 Jeotermal kaynakların enerji kaynağı olarak kullanımı yöntem ve tekniklerini uygular ve geliştirebilir.
5 Enerji türleri ve kullanılabilirliklerini belirleyebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Ev Ödevi, Sunum
Ölçme Yöntemleri Ders, Ev Ödevi, Sunum, Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alternatif Enerji Kaynakları Prensipleri Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Isı Transferi ve Akışkalar Mekaniğinin Temelleri Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Güneş Enerjisi Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Güneş Enerjisi ile Su Isıtma ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Güneş Enerjisi ile Fotovoltatik ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Hidrolik Güç ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Rüzgar Gücü ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Fotosentez Prosesi Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Biyokütle ve Biyoyakıtlar Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dalga Enerjisi ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Gelgit Enerjisi ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Okyanus Akıntıları ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Enerji Sistemleri, Depolama ve İletim Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Suavi EYİCE
Diğer Kaynaklar World Energy Assessment (2001). Renewable energy technologiesDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Kısa sınavlar 2 20
Ödev 1 10
Proje 1 10
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 173
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6