Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Destekli Mühendislik I MAK449 7 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. BÜLENT EKMEKÇİ
Dersi Verenler Doç.Dr. BÜLENT EKMEKÇİ
Amacı Bilgisayar yazılımları aracılığı ile, makina tasarım uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır.
İçeriği Tasarım süreçleri, bilgisayar destekli cizim, bilgisayar destekli katı modelleme, bilgisayar destekli tasarımda yaklaşımlar, dinamik sistemlerin analizi, sanal prototip hazırlama, bilgisayar destekli imalat
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Tasarım süreçlerini anlayabilir.
2 Bilgisayarların tasarım ve imalat süreçleri içerisindeki rolünü anlayabilir.
3 Bilgisayar destekli analiz ve eniyileme yöntemleri uygulayabilir.
4 Yenilikçi ürün geliştirme için bilgisayarları araç olarak kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze uygulamalı eğitim ve projelerin verilmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, proje ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım Süreçleri Belirtilen kaynaktan verilen aralığı okuyunuz. [1] sf. 1-54
2 Bilgisayar ve tasarım süreçleri Belirtilen kaynaktan verilen aralığı okuyunuz. [1] sf. 57-89
3 Bilgisayar destekli çizim Belirtilen kaynaktan verilen aralığı okuyunuz. [1] sf. 93-184
4 Katı model tekniği Belirtilen kaynaktan verilen aralığı okuyunuz. [1] sf. 187-283
5 Katı modelde temel işlemler Katı moleleme ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
6 Katı model uygulamaları Katı moleleme ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
7 Montaj resimleri ve katı model ile İlişkilerin tanımlanması Montaj ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
8 Montaj uygulamaları Montaj ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
9 Bilgisayar destekli dinamik sistem analizleri Bilgisayar destekli dinamik sistem analizleri ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
10 Bilgisayar ile kinamatik sentez ve eniyileme Kinamatik sentez ve eniyileme ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
11 Dinamik sistemler için uygulama Dinamik sistemler için uygulama ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
12 Sonlu Elemanlar Yöntemi Sonlu Elemanlar Yöntemi ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
13 Sonlu Elemanlar ile uygulama örnekleri Sonlu Elemanlar Yöntemi ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.
14 Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat ile ilgili yazılım eğitim kaynaklarını okuyunuz.Kaynaklar
Ders Notu [1]Benny Raphael, Ian F. C. Smith, Fundamentals of Computer-Aided Engineering, ISBN: 978-0-471-48715-9
Diğer Kaynaklar [1] Daniel L. Ryan, Computer-aided Graphics and Design (Computer Aided Engineering)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Ödev 1 10
Proje 1 20
Sunum / Seminer 1 20
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Sunum / Seminer 1 15 15
Proje 1 15 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 173
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6