Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mekanizmaların Bilg. Dest. Tasarımı MAK441 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ, Doç.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Amacı Mekanizmaların bilgisayar programları yardımıyla analizi, sentezi ve tasarımı konularında temel bilgi ve deneyim kazanmak. Bir mühendislik problemini bilgisayar desteği ile çözebilecek tecrübeyi edinmek.
İçeriği Bilgisayar programları yardımı ile mekanizma analiz ve sentezi. Kinematik ve Kinetik Analiz, Sentez. Elemanter Grupların Kinematik Analizleri ve Bilgisayar Programları. Dinamik Analiz. Genel Düzlemsel Mekanizmaların Kuvvet Analizleri. Bunlarla ilgili Bilgisayar Programları. Mekanizma Sentezi ve ilgili Programlama Teknikleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgisayar destekli olarak mekanizmaları analiz edebilir.
2 Bilgisayar destekli sentez yapabilir.
3 Temel bir mühendislik problemini bilgisayar destekli olarak çözebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sınıfta teorik olarak ve bilgisayar başında uygulamalı şekilde ders yapmak.
Ölçme Yöntemleri Ders başarı durumu derse katılma ile direk ilgilidir. Ölçme ve değerlendirme yıl içi ve genel sınav başarılarına göre yapılmaktadır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, mekanizmaların genel olarak ele alınması.
2 Krank biyel, dört kol mekanizmaları analitik yöntemlere analiz ve sentezine giriş. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
3 MATLAB'da kinematik analiz programlarının yazılması ve uygulanması. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
4 Mekanizmaların kinematik sentezi ve programlarının yazılması Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
5 Hareket üretimi için mekanizma tasarımı Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
6 Yörünge ve fonksiyon takibi için mekanizma tasarımı Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
7 Mekanizmaların kuvvet analizi Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
8 MATLAB'da kuvvet analiz ve sentezi programlarının yazılması ve uygulanması. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
9 Mekanizma tasarımında başka bilgisayar programlarının incelenmesi. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
10 ADAMS Programı ve uygulamaları. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
11 ADAMS Programı ve uygulamalarına devam. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.
12 Ara sınav.
13 Programları kullanarak simülasyon uygulamaları.
14 Farklı mekanizma tipleri ve tasarımları. Bir hafta önce anlatılan konuları tekrar etmelidir.Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mechanism Design, Vol. I, A.G. ERDMAN, G. SANDOR, Prentice-Hall, Second Ed. 1994. 2) Machines & Mechanisms, Applied Kinematic Analysis, Prentice Hall, Third Ed. 2005. 3) Mekanizma Tekniği, Eres SÖYLEMEZ, Birsen Yayınevi, 2007. 4) Kinematics, Dynamics and Design of Machinery, K.J. WALDRON, G.L. KINZEL, John Wiley, second ed., 2004. 5) Theory of Machines and Mechanisms, J.E. SHIGLEY and J.J. UICKER, McGraw-Hill second ed., 1995. 6) Machines and Mechanisms 3rd ed., D. H. MYSZKA, Prentice-Hall, 2005. 7) Kinematic Analysis and Synthesis of Mechanisms , A.K.MALLIK, CRC, 1994.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 2 40
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 30 60
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 179
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,97
Dersin AKTS Kredisi 6