Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Endüstride Akustik ve Gürültü Kontrolü MAK471 7 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. SADRİ ŞENSOY
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. SADRİ ŞENSOY
Amacı Gürültünün oluşumu ve tespit edilmesi.Gürültünün kontrolu ve önlenmesi.İnsan sağlığına zaralı ses düzeylerinin tespiti ve ölçülmesi
İçeriği Dalga hareketi.dalga denklemi ve çözümü.Akustik impedans.ses yansıması.ses iletimi ve kayıpları ses algılaması ve gürültü.Duyma mekanizması.Gürültünün ölçümü.Gürültü kontrolunun temel prensipleri.Gürültü kaynağının tespiti.Kaynakta ,yolda ve alıcıda gürültü kontrolu.Titreşimler ve gürültü
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gürültünün tespiti ve kontrolunu sağlar
2 sesin iletimini ve yalıtımını öğrenir
3 Gürültü ölçümünü öğrenir
4 İzolasyon yöntemlerini öğrenir
5 Titreşim kavramını öğrenir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dinleme ve anlamlandırma. Deney yapma.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dalga hareketi Ders kitabından ön hazırlık yapmak
2 Dalga denklemi Ders kitabından ön hazırlık yapmak
3 Akustik impedens Ders kitabından ön hazırlık yapmak
4 Ses yansıması Ders kitabından ön hazırlık yapmak
5 Ses iletimi Ders kitabından ön hazırlık yapmak
6 Ses algılaması ve gürültü Ders kitabından ön hazırlık yapmak
7 Gürültünün ölçümü Ders kitabından ön hazırlık yapmak
8 Gürültü kontrolunun temel prensipleri Ders kitabından ön hazırlık yapmak
9 Gürültü kaynağının tespiti Ders kitabından ön hazırlık yapmak
10 Kaynakda yada alıcıda gürültü kontrolu Ders kitabından ön hazırlık yapmak
11 Titreşimler ve gürültü Ders kitabından ön hazırlık yapmak
12 Titreşimler ve gürültü Ders kitabından ön hazırlık yapmak
13 Titreşim izolasyonu Ders kitabından ön hazırlık yapmak
14 Titreşim izolasyonu Ders kitabından hazırlık yapmakKaynaklar
Ders Notu Endüstriyel Gürültü Kontrolu. Doç.Dr.Nevzat Özgüven .TMMOB yayınları
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 5 10
Sunum / Seminer 3 4 12
Proje 1 4 4
Laboratuvar 4 8 32
Arazi Çalışması 4 6 24
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 168
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,6
Dersin AKTS Kredisi 6