Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İklimlendirme ve Soğutma MAK440 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA EYRİBOYUN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA EYRİBOYUN
Amacı İklimlendirmenin temel kavramları ve psikrometrik diyagram, konfor ve endüstri klimasının önemi ve soğutma yükü hesapları, klima sistemleri ve klima elemanları konularında hesaplama ve tasarım yeteneğinin kazandırılması.
İçeriği Klima sistemleri. Nemli hava özellikleri ve psikrometrik diyagram. Isıl konfor ve iç hava kalitesi. Soğutma yükü hesabı. CLTD/SCL/CLF yöntemi. Klima çevrimleri. Birleşik ısı ve kütle geçişi. Soğutma kuleleri. Nem alıcı yüzeylerde ısı ve kütle geçişi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Nemli hava hakkında temel bilgileri kavrar
2 Psikrometrik diyagramı öğrenir
3 Soğutma yükü (ısı kazancı) hesap yöntemlerini yapar
4 Klima sistemleri ve çevrimlerini öğrenir
5 Klima tesisatını tasarlar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Alıştırma ve Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri Yazılı arasınav, ödev, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İklimlendirmenin tanıtımı ve ısıl konfor Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
2 Nemli havanın özellikleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
3 Psikrometrik diyagram Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
4 Isıtma, soğutma ve nemlendirme işlemleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
5 Soğutma yükü yöntemleri, iç ve dış tasarım şartları Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
6 CLTD/SCL/CLF yöntemi ile soğutma yükü hesabı Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
7 CLTD/SCL/CLF yöntemi ile soğutma yükü hesabı Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
8 Klima çevrimleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
9 Klima çevrimleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
10 Arasınav Sınav öncesi işlenen konuları çalışmalı, önceki yıllarda sorulmuş sınav sorularını çözmelidir.
11 İklimlendirme sistemleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
12 Isı ve kütle geçişi Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
13 Soğutma kuleleri Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdır
14 İklimlendirme sistemlerinde ölçü ve kontrol Ders kitabından ilgili bölümü okumalıdırKaynaklar
Ders Notu İklimlendirme Esasları ve Uygulamaları, Recep Yamankaradeniz, İlhami Horuz, Salih Coşkun, Ö. Kaynaklı, N. Yamankaradeniz, Dora Yayıncılık 2008.
Diğer Kaynaklar 1. Klima Tesisatı, MMO Yayını 2. İklimlendirme Esasları, Çeviren Prof.Dr.Osman F.Genceli 3. Klima Tesisatı, Isısan Yayını 4. Heating Ventilating, And Air Conditioning Face, C. McQuiston, Jerald, D. Parker, 5. Howell, R.H., Sauer, H.J., Coad W.J.: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, ASHRAE, 1998. 6. ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2001.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 30
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 20 20
Arasınavlar 1 35 35
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 179
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,97
Dersin AKTS Kredisi 6