Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nükleer Reaktör Mühendisliği MAK482 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Termodinamik Anabilim Dalı
Dersi Verenler
Amacı Temel nükleer reaktör mühendislik uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Nükleer güç çevrimlerinde termal-hidrolik hesaplamaları ve bu çevrimlerde gerçekleşen ısı tranferi hakkında bilgi kazandırmak.
İçeriği Nükleer fizik temelleri, nükleer reaktörler ve nükleer güç, nükleer reaktör teorisi, nükleer reaktörlerde ısı transferi, radyasyon ve radyasyondan korunma, reaktör kazaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel nükleer fizik (radyasyon, nükleer kararlılık, radyoaktif ışınım, nükleer reaksiyonlar) ile ilgili hesaplamaları yapabilmek.
2 Nükleer reakörler ile ilgili temel termal-hidrolik hesaplamaları yapabilmek.
3 Nükleer yakıt çevrimleri ile ilgili temel hesaplamaları yapabilmek.
4 Nükleer reaktör kaza durumu analizlerini yapabilmek.
5 Nükleer Mühendislik problemlerini saptama, tanıma, formüle etme ve çözme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim ve ödev verilmesi.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nükleer Mühendislik tanımı, Termodinamik Çevrimler Ders Kitabı
2 Atom ve Nükleer Fizik Ders Kitabı
3 Radyasyonun Madde ile Etkileşimi Ders Kitabı
4 Nükleer Reaktörler ve Nükleer Enerji Ders Kitabı
5 Nükleer Reaktörler ve Nükleer Enerji Ders Kitabı
6 Nötron Difüzyonu ve Moderasyonu Ders Kitabı
7 Nükleer Reaktör Teorisi Ders Kitabı
8 Zaman Bağımlı Reaktor Ders Kitabı
9 Nükleer Reaktörlerde Isı Transferi Ders Kitabı
10 Nükleer Yakıt Çevrimleri Ders Kitabı
11 Radyasyondan Korunma Ders Kitabı
12 Radyasyon Zırhlaması Ders Kitabı
13 Reaktör Lisanslama, Güvenlik ve Çevre Ders Kitabı
14 Nükleer Reaktör Kazaları ve Pasif Nükleer Güvenlik Ders KitabıKaynaklar
Ders Notu [1] J. R. Lamarsh, A. J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering, 3d ed., Prentice-Hall, 2001
Diğer Kaynaklar [2] J.J. Duderstadt and L.J. Hamilton, Nuclear Reactor Analysis", John Wiley, 1976. [3] N.E. Todreas and M.S. Kazimi, Nuclear System I: Thermal Hydraulic Fundamentals, Hemisphere Publishing Corp., 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 2 40
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6