Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği MAK496 8 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Enerji Anabilim Dalı
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı, ağırlıklı olarak akışkanlar mekaniğinin mühendislik uygulamaları üzerinde durmak ve temel korunum yasalarını kullanarak akış sistemlerinin projelendirilmesi kavratmaktır.
İçeriği Bu ders, akışkanlar mekaniğinin mühendislik uygulamalarına dönük tasarlanmıştır. Ders içerisinde akışkan akışını tarif eden temel korunum yasaları özetlenip, bunların boyutsuzlaştırılması anlatılmakta, ayrıca boyut analizi ve benzerliğin önemine dikkat çekilmektedir. Bunun yanında akışla ilgili ölçme yöntemleri irdelenmektedir. Ders boyunca yapılacak uygulamalar, doğrudan pratik hayatta karşılığı olan mini projeler şeklindedir. Bu şekilde çok sayıda mühendislik uygulamasının yanında, özellikle boru hatları ve boru şebekelerinin analizi, akım makinaları, sıkıştırılabilir akış ve hesaplamalı akışkan dinamiğinin temelleri gibi konulara özel vurgu yapılmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel korunum yasalarını farklı biçimlerde (diferansiyel ve integral) ifade edebilir.
2 Akış sistemlerinde; basınç, hız, debi, sıcaklık ve viskozite gibi büyüklükleri ölçebilir.
3 Basit geometrili akış sistemlerinin simülasyonunu yapabilir.
4 Basit sıkıştırılabilir akış problemlerini analiz edebilir.
5 Boru hatlarını ve boru şebekelerini analiz eder.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Ödev, Sunum
Ölçme Yöntemleri Ders, Ödev, Sunum, Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel korunum yasalarının diferansiyel ve integral formları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Temel korunum yasalarının diferansiyel ve integral formları Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Boyutsuzlaştırma, boyut analizi ve benzerlik Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Akış büyüklüklerinin ölçülmesi Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Boru hatlarının tasarımı, yük kayıpları, ekonomik boru çapı Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Mühendislik uygulamaları-mini projeler Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Mühendislik uygulamaları-mini projeler Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Boru şebekelerinin analizi: Hardy-Cross yöntemi Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Sıkıştırılabilir akış Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Akım makinalarının kısa tanıtımı Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Hesaplamalı akışkan dinamiğinin temelleri Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Basit yapılı sistemlerin akış simülasyonu Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Mühendislik uygulamaları-mini projeler Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Mühendislik uygulamaları-mini projeler Ders Materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Engin, T. (Çeviri Editörü) Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 2007.
Diğer Kaynaklar Mott, R.L., Applied Fluid Mechanics, 6th Ed., Prentice Hall, 2006. ISBN-10: 0131146807, ISBN-13: 9780131146808Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Kısa sınavlar 2 20
Sunum / Seminer 1 20
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 173
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6