Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Destekli Mühendislik II MAK452 8 3 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. BÜLENT EKMEKÇİ
Dersi Verenler Doç.Dr. BÜLENT EKMEKÇİ
Amacı Bilgisayar yazılımları aracılığı ile, makina tasarım uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır.
İçeriği Tasarımda deneme yanılma süreçleri, eniyileme yöntemleri, Sonlu elemalar yöntemi ile en iyileme, Dinamik sitemlerde eniyileme, Karmaşık sistemlerin tasarımı ve sanal prototiplerin hazırlanması, sonlu elmanlar yöntemi ile lineer olmayan modellerin çözüm teknikleri, sonlu elemanlar yöntemi ile plastik şekil verme problemleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Tasarım süreçlerini anlayabilir.
2 Tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarın rolünü anlayabilir.
3 Bilgisayar destekli analiz ve eniyileme
4 Üretimde bilgisayar rolünü kavrayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze uygulamalı öğretim ve proje verilmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, proje ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarımda Deneme Yanılma Süreçleri Aşağıda verilen kaynaktan okuyunuz [1] sf. 289-346
2 Eniyileme yöntemlerine Genel Bakış Aşağıda verilen kaynaktan okuyunuz [1] sf. 353-456
3 Bilgisayar Destekli Bir Ürün Tasarımı ve Eniyileme Aşağıda verilen kaynaktan okuyunuz [1] sf. 457-541
4 Bilgisayar Destekli Bir Ürün Tasarımı ve Eniyileme, problem tanımı ve kinamatik sentez İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
5 Bilgisayar Destekli Bir Ürün Tasarımı ve Eniyileme, tasarım değişkenleri ve değişkenlerin kontrolü İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
6 Bilgisayar Destekli Bir Ürün Tasarımı ve Eniyileme, çözümleme İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
7 Karmaşık Sistemlerin Dinamaik Analizi İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
8 Karmaşık Sistemlerin Dinamaik Analizi, bir tasarım örneği İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
9 Şablon tabanlı tasarım İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
10 Bilgisayar Destekli Taşıt Tasarımı İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
11 Bilgisayar Destekli Taşıt Tasarımı, uygulama örneği İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
12 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Lineer Olmayan Problemlerin Çözümü İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
13 Sonlu Elemanlar Yöntemi Plastik Şekil Verme Problemleri İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.
14 Sonlu Elemanlar Yöntemi Plastik Şekil Verme Problemleri, uygulama örnekleri İlgili yazılım dökümanını okuyunuz.Kaynaklar
Ders Notu [1]Benny Raphael, Ian F. C. Smith, Fundamentals of Computer-Aided Engineering, ISBN: 978-0-471-48715-9
Diğer Kaynaklar [1] Daniel L. Ryan, Computer-aided Graphics and Design (Computer Aided Engineering)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Ödev 1 20
Proje 1 20
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Sunum / Seminer 1 15 15
Proje 1 15 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 173
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6