Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Üretim Tesisleri Tasarımı MAK454 8 3 + 0 6

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FATMAGÜL KOLTUK
Dersi Verenler
Amacı Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Temellerinin öğrenilmesi. Üretimin Miktar ve Kalitesinin Planlanması ve Kontrolünün öğrenilmesi.
İçeriği Tesis Düzeni Tipleri. Proses Analizi.Makine Seçimi. Malzeme Temini. Depolama. Emniyet Kuralları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Tesis tasarlayabilir
2 Üretimin kalitesinin planlamasını ve kontrolünü yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatma, uygulama
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/ Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Temelleri Ders notları
2 Grup Teknolojisi Ders notları
3 FMS ve CIM. Ders notları
4 Malzeme ve Tesisin Konum Analizi. Ders notları
5 Tesis Düzeni Tipleri. Ders notları
6 Proses Analizi. Ders notları
7 Üretimin Miktar ve Kalitesinin Planlanması ve Kontrolü. Ders notları
8 Makine Seçimi. Ders notları
9 Malzeme Temini. Ders notları
10 Malzeme Depolama. Ders notları
11 Emniyet Kuralları. Ders notları
12 Bilgisayar Uygulamaları. Ders notları
13 Değerlendirme ve Tasarım Alternatifleri. Ders notları
14 Bir Üretim Tesisinin Tasarımı Hakkında Uygulama. Ders notlarıKaynaklar
Ders Notu D. R. Sule, Manufacturing Facilities - Location, Planning, and Design, 2nd edition, PWS Publishing Company - International Thomson Publishing, 1994.
Diğer Kaynaklar 1. Ray Wild, Production and Operations Management - Principles and Techniques, Holt, Rinehart and Winston Ltd., 1979 2. Harold T. Amrine, John A. Ritchey, Colin L. Moodie, Manufacturing Organization and Management, 5th edition, Prentice-Hall, Inc., 1987 3.Tompkins, White, Bozer, Frazelle, Tanchoco, Trevino, Facilities Planning, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., 1996.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 173
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6