Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Müh. Sistemlerinin Dinamiği MAK436 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ
Amacı Mühendislik Sistemleri Dinamiğinin temel kavramlarını öğrenciye vermek.
İçeriği Fiziksel sistemlerin modellenmesi, fiziksel sistem elemanları, enerji kapıları, lineer grafik, dinamik denklemlerin bulunması, saf olmayan elemanların modellenmesi, lineerleştirme, durm değişkenleri, Sistem denklemleinin A-matris formunda bulunması.Sistemlerin zaman cevapları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mühendislik sistemlerinin girişleri ile çıkışları arasındaki ilişkiyi anlamak, sistem girişlerine bağlı olarak sistemin nasıl davranacağını, yani sistem çıkışlarının nasıl değişeceğini ve sistem çıkışlarını kontrol etmek için sistem yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağını öğrenmek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim, proje/alan çalışması ve ödev.
Ölçme Yöntemleri Arasınavlar %40, dönem sonu sınavı %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
2 Mekanik sistem elemanları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
3 Elektrik sistemlerinin elemanları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
4 Akışkan sistemlerinin elemanları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
5 Isıl sistemlerin elemanları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
6 Dinamik sistem elemanlarının genelleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
7 Dinamik sistem elemanlarının genelleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
8 Sistem lineer grafiği ve denklemlerin çıkarılması Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
9 Sistem lineer grafiği ve denklemlerin çıkarılması Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
10 Durum değişkenleri ve durum denklemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
11 Durum değişkenleri ve durum denklemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
12 Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
13 Sistemlerin geçici cevabı Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
14 Frekans cevabı Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu 1)Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği, Y.Ercan, Literatür Yayınevi, 2003, İstanbul.
Diğer Kaynaklar William Palm, System Dynamics, McGraw-Hill Science, 2009.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 15 45
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6