Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İş Makineleri MAK466 8 0 + 0 6

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET DİLMAÇ
Amacı İş makinelerinin özellikleri detaylı olarak anlatılmaktadır.
İçeriği İş makineleri ekipman ve parçaları, ve bunların çalışma prensipleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İş makinelerini oluşturan ana parçaların öğrenilmesi.
2 İş makineleri ekipmanlarının öğrenilmesi.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze öğretim, proje/alan çalışması ve ödev.
Ölçme Yöntemleri Arasınavlar %40, dönem sonu sınavı %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
2 İş makineleri gövde ve şasileri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
3 İş makineleri motorları: Çalışma prensiplerine göre, silindir yerleşimine göre, devir sayılarına göre, piston hareketlerine göre, yakıt püskürtme şekillerine göre, yakıt türüne göre. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
4 Yakıt sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
5 Soğutma sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
6 Yağlama sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
7 Fren sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
8 Hidrolik sistemler ve parçaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
9 Pnömatik sistemleri ve parçaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
10 Elektrik sistemleri ve parçaları Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
11 Hareket iletim sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
12 Direksiyon ve dönüş sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır
13 Tekerlek - palet sistemleri
14 Ders tekrarı ve değerlendirme Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar John Schaufelberger, Construction Equipment Management, Prentice Hall, 1998.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 15 45
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6